Fra containerhavn til boligområdeI 2015 signerte Ålesundregionens havnevesen og Tyrholm & Farstad en intensjonsavtale om å flytte all containervirksomhet fra Skutvika til Flatholmen. Dette gir nå store muligheter for ny bruk av det sentrumsnære arealet.

Sånn kan det nye boligområdet i Skutvika bli.

I 2015 signerte Ålesundregionens havnevesen og Tyrholm & Farstad en intensjonsavtale om å flytte all containervirksomhet fra Skutvika til Flatholmen. Dette gir nå store muligheter for ny bruk av det sentrumsnære arealet.

Arbeidet med omregulering av Skutvika er i følge havnevesenets hjemmesider allerede i gang. Planen er å gjøre det som nå er terminalområde om til boligområde. På den måten vil blant annet sjølinjen kunne bli gjort tilgjengelig for allmennheten.

Som ledd i dette har arkitektfirmaet Slyngstad Aamlid på oppdrag for Ålesundsregionens havnevesen bidratt med skisser for å vise mulig utnyttelse av tomten i Skutvika.

-En slik transformasjon av dette området vil bidra positivt til bydelen i form av tilgjengelighet til sjø for allmenheten, opparbeidelse av grøntområder og fjerning av tungtrafikken, opplyser ÅRH som nå er på jakt etter samarbeidspartnere for å kunne gjennomføre prosjektet.

Kommentar fra Bypatrioten: Nå er det mye spennende på gang i Ålesund sentrum, og boligprosjektene er viktigere enn noen gang. Nå har næringsliv, butikker og kulturliv vist både muskler, vilje og gjennomføringskraft. Får vi fylt på med folk som bor sentrumsnært, vil vi "på rekordtid" også kunne få på plass det urbane, pulserende bylivet som vi så gjerne strekker oss etter. For det handler om tilgang på folk. Nok folk. Så kan man jo kanskje være så freidig å ønske seg boligprosjekt med "bysmarte" leiligheter i ulike størrelser og prisklasser. Nå trenger vi at barnefamilier, unge i etableringsfasen og studenter søker til i sentrum -i god miks med andre aldersgrupper!