Til toppen

Gir ny overarkitekt utvidet rolle

I disse dager søker kommunen etter ny overarkitekt med en utvidet rolle, mye likt det en byantikvar har. Dermed får stillingen et ansvar for å ha et spesielt fokus på jugendbyen Ålesund.
Av Fridgeir Walderhaug

Ålesund er spekket med jugendstil og kulturminner. Store hus og små vakre detaljer, som her ved gamle Svaneapoteket, nå Jugendstilsenteret. Nå skal Ålesund kommune ansette en ny overarkitekt som får et spesielt ansvar for nettopp dette unike ved Ålesund sentrum.

Ålesund er spekket med jugendstil og kulturminner. Store hus og små vakre detaljer, som her ved gamle Svaneapoteket, nå Jugendstilsenteret. Nå skal Ålesund kommune ansette en ny overarkitekt som får et spesielt ansvar for nettopp dette unike ved Ålesund sentrum.

Det var i formannskapet tidlig i januar at det ble vedtatt å ansette en byantikvar, etter at kommunens overarkitekt nå går over i pensjonistenes rekke.

Nå utlyses stillingen, men ikke som byantikvar.

-Nei, vi har gått noen runder og funnet ut at vi søker etter en ny overarkitekt, men utvider samtidig stillingen til å ha mange av rollene til en byantikvar. Du kan si at vi på mange måter spisser stillingen litt opp, sier kommunalsjef for kommunalområdet Samfunn, Malin Piegsa.

-Dette med å ha en ren byantikvar er det sterke meninger rundt. Spesielt om en skal kalle det en antikvar eller noe annet, forteller hun.

-Hvilke utvidede områder vil den nye overarkitekten få, som sklir over i rollen til en byantikvar?

-Den som blir ansatt vil ha rollen som overarkitekt, eller seniorarkitekt, men vi i tillegg også ha et spesielt fokus på jugendbyen og kulturminner i kommunen når det gjelder bygningsmassen, spesielt i Ålesund sentrum.

-Vedkommende vil også ha et nært samarbeid med fag- og kunnskapsmiljøer som arbeider med disse sakene, deriblant museene med VITI og lignende, sier hun.

-Personen som trer inn i stillingen vil være en man kan henvende seg til når det gjelder spørsmål og utfordringer rundt disse tingene.

Samtidig skal vedkommende også være saksbehandler, sier Piegsa.

Stillingsteksten er ferdig, og stillingen vil utlyses innen kort tid.

I stillingsteksten står det at stillingen, som før, vil bli å ha et særlig ansvar for byggesaker i Ålesund sentrum.

I tillegg står det; ”Stillingen vil ha spesielt fokus på de verneverdige bygningene i bymiljøet”.

Samtidig sier utlysningsteksten at kommunen er ute etter en person som har erfaring med kulturminner.