Til toppen

\ loading=

Utelivsbransjen trenger forutsigbarhet

-Vi trenger forutsigbarhet, ikke endringer hvert fjerde år. Det lyder det unisone budskapet fra flere i serveringsbransjen etter at det ble kjent at et flertall av byens politikere ønsker utvidet skjenketid til klokken 03.00.

– De kunne med all fordel snakket med oss før de gikk til det steget å stemme over endringer, sier en gruppe representanter fra utelivet i Ålesund, som tenker byens politikere bør kunne mer om bransjen generelt, men ikke minst utfordringene de har stått i over tid.

Saken som ble vedtatt i kommunestyret med 38 mot ni stemmer i mars, skal riktig nok ut på høring. Det hele dreier seg om å endre skjenketiden i Ålesund fra klokken 02.00 til 03.00. En samlet bransje er noe forundret etter utspillet, og forbereder publikum på at et vedtak ikke er ensbetydende med at flertallet komme til å holde åpent.

Ulike konsepter

Hva ønsker og trenger bransjen? En prat rundt bordet viser at der er stort ønske om samarbeid for å fremstå samlet og spille hverandre gode til det beste for byen.

Vi samlet store deler av byens uteliv rundt bordet på Bylaben for en prat. For hva ønsker bransjen egentlig selv?
Det kommer tydelig frem at de er frustrerte over manglende dialog og det de mener er politiske utspill uten nok kunnskap om bransjen.

– Politikere må gjerne si at det er valgfritt å holde åpent om tidene endres, men så enkelt er det ikke. Man risikerer da frustrerte kunder, som tror at alle holder åpent, og ikke minst at man mister butikk fordi de velger å gå et annet sted når de vet at vi snart stenger. Sånn sett så skaper man forventninger mange ikke har sjans til å innfri på. Det går blant annet på at det er vanskelig å rekruttere arbeidskraft, sier Kjetil Jeppesen som eier og driver “Ta det Piano” og som er tydelig på at han synes dagens ordning fungerer godt.

-Det er plusser og minuser med alt. Uansett. For vår del, som har et relativt ungt publikum, så er vi positive til endringen, men vi skjønner godt at det ikke gjelder for alle her, sier Rolf-Andre Lied Kvaloe som er driver av både «Keiseren» og «Brooklyn».

For han er også den eneste rundt bordet som på stående fot sier at de vil utvide åpningstiden dersom endringen blir varig. De andre vil trolig holde på tiden som den er, og som de sier er godt innarbeidet etter forrige endring.

Forutsigbarhet for næringen og publikum

Kjetil Jeppesen (Arkivfoto).

-Det er ikke sånn at jeg er imot at andre kan holde åpent lengre, men det er viktig at våre politikere snakker med oss for å forstå og ikke minst kunne gi oss forutsigbarhet. Vi kan ikke holde på med nye betingelser hvert fjerde år. Nå har vi brukt mye krefter på å omstille oss siden sist, og jeg synes det fungerer godt. Publikum kommer tidligere ut, og det er mye bedre for våre ansatte, sier Jeppesen.

Han understreker at bransjen har vært gjennom svært tøffe tider, og at her er flere problemstillinger knyttet til forslaget som nå ligger på bordet. Blant annet at de sliter med å rekruttere nok mannskap.

-De fleste som jobber i utelivsbransjen har andre jobber i tillegg. En time lengre åpent betyr mye for de ansatte som på ingen måte ikke er ferdige med oppgavene når publikum drar hjem.

Silje Pors Øverland, fra O´Connors og Liv og Røre sier dagens ordning er et stort pluss med tanke på ansatte.

En dyr time

Han får støtte fra Silje Pors Øverland og Linn Therese Kristiansen fra «O´Connors» og «Liv & Røre».
– Den siste timen er en dyr time. Ikke bare er det dyrere å ha folk på jobb, men det handler også om livskvalitet. Det er mye bedre og mer attraktivt for oss som jobber i bransjen å beholde ordningen som den er, sier Pors.

Ivar Breivik, som i denne omgang snakker på vegne av «Milk» og «Happy Elefante» er redd for at nye endringer blir vanskelig å kommunisere til publikum all den tid det er få av byens utesteder som signaliserer at de vil utvide åpningstiden til klokken 03.00.

-Vi tjener ikke penger den siste timen. Det viser tallene, og da har vi bare slitasjen igjen. Vi holder på i det som er en svært utsatt bransje og har endelig fått til omstillingen etter både nye regler og pandemitid. Det er ikke aktuelt for oss å følge opp her, så spørsmålet er jo til syvende og sist hva dette egentlig fører med dersom de aller fleste synes det fungerer godt i dag, sier han og tenker også på publikum og byen utad med mer uforutsigbarhet.

Lager nytt forum for bransjen

– Det verste som skjer for oss i bransjen er nå at folk går tilbake til å komme senere ut. Det har vi nå snudd, og det fungerer godt for alle, sier Ivar Breivik. (Arkivfoto)

-Vi vil jo ha en levende by, og det er viktig at vi som bransje samles for å dele både erfaringer og kunnskap, og ikke minst har en klar kommunikasjon ut til publikum. Det er jo til syvende og sist de vi lever av og vi ønsker jo også at det samlede tilbudet i Ålesund skal være godt, sier Breivik om treffet rundt bordet som i løpet av praten utviklet seg til å bli et eget forum.

– Vi trenger en god møteplass, og det har vi laget nå, sier han om dialogen rundt langbordet, der alle som driver i bransjen vil bli invitert inn.

-Som vi ser det så er dagens ordning god, og vi ser ikke gode grunner til endring, forteller Marius Lunde Petersen fra “Ut i Ålesund” som representerer «Dampsentralen»,  «Molo», «Bryt» og «T2».

-En by trenger mangfold, og vi er mange ulike aktører. Sånn sett er vi er positive også til utvidet åpning, men vi kommer nok ikke til å holde åpent lengre enn vi gjør i dag, selv om et vedtak vil kunne skape forventninger hos noen. Det må vi nesten bare stå i, sier han.

– Vi vil få ei differensiering som i utlandet der barene stenger tidligere, og man går videre til nattklubbene. Utfordringen er at det ikke er så mange av de siste her i byen. Derfor tenker jeg det er viktig å få frem at det derfor heller ikke kommer til å bli så stor forandring som man kanskje tror. Og ikke minst at vi som bransje får forståelse på hvorfor, legger Breivik til.

-Om dette gjør at publikum kommer senere til byen, som de gjorde før, så vil det bli flere som taper på denne endringen enn de som tjener på det, og da er man i gang igjen. Akkurat det vil være noe av det verste som skjer, uansett vedtatt åpningstid, sier Breivik.

Også hos «Terminalen» deler de synspunkt med flertallet av de som har samlet seg rundt bordet for en prat. De er en av aktørene som over tid har sørget for å dra folk tidlig ut ved å holde på konsertstartene og ikke la det drøye, som man kanskje i større grad  gjorde tidlige.

– Publikum kommer tidligere ut og vi er godt fornøyd med omstillingen som er gjort over tid, sier Synnøve Nesdal Sandnes hos Terminalen.

Publikum kommer tidligere ut enn før

-Vi ser ingen behov for endring i skjenketiden. Gjennom flere år har gjestene våre tilpasset seg de nye tidene. De ankommer tidligere og slitasjen på ansatte er mye mindre enn før. Det siste kan faktisk være helt avgjørende for at mange i det hele tatt vil jobbe i bransjen, sier Synnøve Nesdal Sandnes, som har gjort seg gode erfaringer med dagens ordning og stengetid klokken 02.00.

-Da vi tidligere hadde skjenkestopp klokken 03.00 opplevde vi liten omsetning den siste timen og heller et publikum med høyere promille. Sånn er det ikke nå, sier hun.

Så da spørs det da, tenker Bypatrioten. Om det er viktigere med storm i et ølglass, enn å lytte til, forsterke og støtte opp rundt en bransje som forteller at de trenger forutsigbarhet langt mer enn de trenger endring…

Det spørs også om det ikke har skjedd så mye bra i kulturbyen Ålesund siste årene, der folk går ut både oftere og tidligere, at det å skulle utvide på nattestid ikke bare skaper ulemper, men også er avleggs…

-Hva var det han sa han Shakespeare? Stor ståhei for ingenting?

Marius Lunde Petersen som driver konseptet “Ut i Ålesund” representerer her Bryt, Dampsentralen, T2 og Molo. For de vil det ikke være aktuelt å endre på tidene selv om det blir gjort nytt vedtak.
– For oss som også har yngre publikummere er det en fordel og få på den siste timen, men det er ikke sikkert vi hadde valgt å være med til kl. 03.00 om vi drev et annet konsept, sier Rolf-Andre Lied Kvaloe som er driver av både Keiseren og Brooklyn.
Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!