Si din mening om parkering!Ålesund kommune inviterer innbyggere og presse til et åpent møte om parkering på Moa og i sentrum. Bakgrunnen for det er at de har startet med kartlegging av det faktiske parkeringstilbudet i byen.

Hvordan tenker du man skal løse fremtidens parkeringsbehov i sentrum? Er her plass til alt man ønsker seg? Dersom man må prioritere, hvordan skal man gjøre det? Bli med på det åpne folkemøtet via Teams, hør hva kommunen tenker og si din mening.

Tidspunkt:  16. september klokka 18.00 – 20.00
 
-Det arbeidet som gjøres nå vil så danne kunnskapsgrunnlaget for en fremtidig parkeringsstrategi. I møtet vil man få vite mer om prosessen rundt dette. Der vil også bli gitt noen foreløpige tanker om mulige løsninger for fremtiden.

Som en del av denne prosessen ønsker kommunen fles mulige innspill fra innbyggere, kultur- og næringslivsaktører og andre som er opptatt av utfordringer knyttet til parkering i sentrum og på Moa.

Kommunen vil også svare på spørsmål underveis og så langt det lar seg gjøre. De vil også registrere skriftlige innspill og spørsmål, som vil bli besvart, om enn i etterkant av møtet.

Møtet sendes på Teams og Facebookeventet med lenke finner du her!