Til toppen

Innspillsmøte om fattigdom

Den 13. mars arrangerer Redd Barna og Kirkens Bymisjon innspillsmøte om familiefattigdom i Ålesund. Hele 10 lokale organisasjoner vil fortelle om hva de mener skal til for at alle barn i Ålesund – og i Norge, skal ha en god oppvekst og for å forhindre at fattigdom går i arv.

Antallet barn som vokser opp under fattigdomsgrensen øker. Mandag møtes 10 organisasjoner fra Ålesund i lokalene hos Kirkens Bymisjon for å gi sine innspill.

Skal gi viktige innspill

Mottaker for innspillene er Regjeringens ekspertutvalg som skal komme med forslag til løsninger for å forebygge familiefattigdom.

Sekretariatsleder i utvalget, Jenny Clarhäll, vil delta i møte. I tillegg vil også ordfører Eva Vinje Aurdal og andre sentrale Ålesundspolitikere fra åtte politiske partier delta for å kunne ta med seg nyttige innspill fra de som vet hvor skoen trykker.

Andelen barn som vokser opp i fattigdom i Norge er urovekkende høyt, og tallet har blitt tredoblet de siste tjue årene. Nasjonalt er 11,3%, eller 110 700 barn, som bor i en familie i vedvarende lavinntekt. Tall fra SSB i 2020 viste at over 8% av barna i Ålesund er fra en familie under lavinntektsgrensa. Siden da har vi hatt to år med pandemi og økende priser. Dette har store konsekvenser for barn og unge, men med politisk vilje og prioritering, er det mulig å snu denne utviklingen.

Hvordan kan samfunnet bidra til at andelen barn som vokser opp i fattigdom reduseres?

Følgende lokale aktører deltar:

Kirkens Bymisjon v/ Skattkammeret
Redd Barna region Vest
Røde Kors Møre og Romsdal
Ungdomsrådet i Ålesund
Kirkens SOS
Mental Helse Ungdom
Krisesenteret for Sunnmøre
Suppebilen
Helsestasjon for ungdom
Skoleledelse ved Aspøy skole

Tid: Mandag 13. mars, kl. 17 -19
Sted: Bymisjonssenteret i Ålesund, Parkgata 9

Program for møtet er som følger:
17:00 Velkommen v/ Eva Bråland Sætre, daglig leder i Kirkens Bymisjon Kort om bakgrunnen for møtet, familiefattigdom og barns rettigheter v/ Stina Eiet Hamberg, spesialrådgiver i Redd Barna
17:10 Innledning ved Jenny Clarhäll, sekretariatsleder i ekspertutvalget
17:20 Status og politisk arbeid i Ålesund v/ordfører Eva Vinje Aurdal
17:30 Innspill fra organisasjonene