Til toppen

\ loading=

Ny prosjektleder for Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund er et av de største samferdselsprosjektene i kommunen noensinne. Nå er ny prosjektleder på plass. Erlend Aune er nyansatt leder for de prosjektene som Møre og Romsdal fylkeskommune har byggherrens ansvar for og han ser frem til å bidra.

Erlend Aune blir ny prosjektleder for Bypakke Ålesund. Foto: Else Britt Ervik

Erlend Aune har jobbet i Møre og Romsdal fylkeskommune i tre år, og var inntil nylig byggeleder på skredsikringstunnelen mellom Eidsdal og Geiranger. Før dette kom han fra rådgivningsselskapet Norconsult. Nå ser han frem til å bidra til å forbedre veiene, bygge sykkelveier og legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Ålesund er en by i vekst, og 5 milliarder kroner i Bypakke Ålesund skal brukes til disse tiltakene.

– Jeg tror at arbeidet som blir gjort gjennom bypakken er med på å gjøre Ålesund til en mer attraktiv by å bo i for fremtiden, sier Aune.

Blir deltaker i sekretariatet

Bypakke Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Representanter fra de tre partene sitter i et sekretariat som forbereder saker til den politisk utnevnte Styringsgruppen for Bypakke Ålesund. Erlend Aune blir nå med i sekretariatet.

Prosjekt i flere bydeler

Når det gjelder byggingen, vil de største oppgavene for fylkeskommunens del være ny vei mellom Blindheim og Flisnes, i tillegg til kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum. Det kommer også tiltak for gående og syklende i bydelene Skarbøvika og Volsdalen, for å nevne noe.

Torbjørn Vatnehol, som inntil nylig var prosjektleder for Bypakke Ålesund, er glad for at Erlend Aune har takket ja til stillingen. Vatnehol har gått over i en stilling som prosjektsjef i Vegprosjektseksjonen.

– Som prosjektsjef vil jeg fortsatt ha ansvar for Bypakke Ålesund, men på et mer overordnet nivå,” sier Vatnehol som er glad for. Skulle jobbe videre med Aune.

– Erlend har verdifull erfaring fra andre samferdselsprosjekter, og dette får vi god nytte av i arbeidet med bypakken, avslutter han.