Nå kan du søke kulturmidler10.august går fristen ut for å kunne søke kommunen om kulturmidler. Koronasituasjonen har gjort at kommunen tildeler midler med retningslinjer fra de fem gamle kommunene, altså 2019.

Ønsker du å søke om kulturmidler så er tiden inne til å tenke på søknaden. Og i år blir det retningslinjene fra de gamle kommunene gjeldende.

I korte trekk går dette ut på at søkere på kulturmidler får behandlet sine søknader ut fra hvor de geografisk tilhører i gamlekommunene.

Det er kommunestyret som har vedtatt at de gamle retningslinjene fra 2019 i år skal brukes som utgangspunkt for tildeling. Grunnen er pandemien, skriver Ålesund kommune i en pressemelding.

-Pandemien har gjort det vanskelig å få i stand gode medvirkningsprosesser med frivillige lag, organisasjoner og politiske forum, noe vi mener er nødvendig for å utarbeide nye retningslinjer for kulturlivet, sier kultursjef Oskar Skulstad.

Skulstad sier de derfor må forholde seg til de gamle retningslinjene fra de gamle kommunene.

For Skodje sin del så valgte de å stille Gomerhuset gratis til disposisjon for kulturlivet, i stedet for kulturmidler. Dette ønsker kultursjefen å videreføre i år.

-Vi skal utarbeide nye retningslinjer for kulturmidler til høsten. Disse vil tre i kraft til fordelingen av kulturmidler i 2021, sier Skulstad.

Kommunen opplyser samtidig at profesjonelle kulturaktører som har kommet i en akutt økonomisk situasjon grunnet koronasituasjonen, kan ta kontakt for å se på mulighetene for økonomisk støtte.

Ønsker du å se retningslinjene for de tidligere kommunene, kan du finne dem på Ålesund kommune sine nettsider.