Mobildekning på plass i tunellen-Det er viktig for oss å være på ballen der det dukker opp prosjekter som med relativ små kostnader kan utgjøre en stor forskjell, sier Helge Veum, stabssjef for Teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, som sammen med Telenor endelig har løst floken med dårlig dekning i Korsatunellen. 

Helge Veum, stabssjef for Teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, har i samarbeid med Telenor løst floken med dårlig dekning i Korsatunellen.

-Det er viktig for oss å være på ballen der det dukker opp prosjekter som med relativ små kostnader kan utgjøre en stor forskjell, sier Helge Veum,
stabssjef for Teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, som sammen med Telenor har løst floken med dårlig dekning.

Bypatrioten er nemlig en av flere arrangører som er avhengige av dette byrommet, Korsatunellen, for å skape gode byeventer som markeder med mer. Manglende mobildekning har tidvis gitt store utfordringer knyttet til bruk av betalingsterminaler. Nå er det på stell!

-Dette er jo viktig for alle som bruker byrommet, både for å skape mer aktivitet men også beredskap og generell tilgjengelighet, sier han.

(Fortsetter under)

Bypatrioten er en av flere arrangører som i mange år har brukt Korsatunellen til aktiviteter og markeder.

Vi bruker anledningen til å prate mer om byrom om smartby satsing og hvor viktig de små tingene kan være. For byen og bylivet. Som mobildekning som man skulle tro var en selvfølge.

-Ser man på det store bildet er det viktig at vi i Ålesund kommune tar plass både når det kommer til forskning og utvikling. Der er ei stor omstilling som pågår i offentlig sektor, og der må vi være med for å sikre oss midlene som også gir mulighetene. Samtidig er det viktig at vi er med å dytter i de små tingene. Nå jobbes det også med å få til gratis nett for publikum i enkelte soner. Det er eksempel på små grep som kan øke både attraktivitet og aktivitet i byrommet, sier han.

Hurra og takk for rask respons!