Til toppen

\ loading=

Jobber med løsninger for Aksla før sommeren

Sommeren i fjor ble det satt ny rekord i antall besøkende og cruisegjester i havnen i Ålesund noe som også merkes på infrastrukturen. Spesielt på veien opp til en av byens største attraksjoner Fjellstua der bussene ved flere anledninger skapte trafikkfarlige situasjoner og full kork på byfjellet. Ålesund kommune sier at de er på ballen, men er åpne på at der ikke finnes en enkel eller rask løsning på problemet. Les mer:

Denne utsikten over Ålesund by trekker til seg skuelystne hele året, men spesielt i høysesongen. Nå skal det gjøres vurderinger for hvor mye veiene oppe på byfjellet tåler av busstrafikk.

-Det handler først og fremst om sikkerhet for de som bor i området, men også et arbeid som må gjøres for å være en god destinasjon å komme til, sier virksomhetsleder for Miljø og samfunn i Ålesund kommune Pergunn Rødseth Gjerdsbakk, etter at kommunen i fjor innførte noen umiddelbare strakstiltak som trafikkregulering av busstrafikk, fikk på plass fartsdumper og startet arbeidet for å kartlegge situasjonen på Aksla.

De er ikke i mål, og forteller at det kan komme flere nye tiltak på veien mot gode og varige løsninger.

-Dette er en kompleks problemstilling og jeg skulle ønske at vi hadde fasitsvaret. Det er ikke alt vi rår over, men vi ser nå på hva som er mulig med de begrensningene som fins, og på hvordan vi kan få alle involverte parter til å dra i samme retning, sier hun.

Tapt omsetning og uønsket trafikk

Fjellstua, Ålesund.

På Fjellstua, som er en av de store magnetene for alle som vi se Jugendbyen fra oven, har de forståelse for arbeidet som gjøres og at det ikke finnes raske løsninger, men daglig leder Ann Helen Støbakk, frykter også at kommunen med de nye restriksjonene som er innført blant annet med maks lengde på bussene, gjør at man risikerer å få mer trafikk på veien, i stedet for mindre.

-Etter at de innførte maks lengde på bussene med 11 meter, kan vi faktisk risikere å få en situasjon med enda flere aktører, hyppigere avganger og til slutt enda mer trafikk, sier Støbakk og forklarer.

-Etter at nyheten kom om restriksjoner på busslengde, så avlyste også mange av de selskapene som vi har hatt et solid samarbeid med gjennom mange år. Det er aktører som bestiller på forhånd, booker i forveien og faktisk legger igjen penger som gir oss muskler hele året. De klarte ikke få ta i nye busser på kort varsel. På den måten åpnes jo markedet for andre og kanskje flere aktører som ikke nødvendigvis er så opptatt av samarbeid, sier hun og legger til at dette koster Fjellstua dyrt.

-Vi skal stå i det vi, og håper selvfølgelig at noen av grepene som blir tatt gjør at man finner bedre løsninger på sikt, men det er klart det bekymrer oss med tapte kontrakter og avbestillinger. Det er ingen god inngang på høysesongen.

Nå skal Ålesund kommune gjøre undersøkelser for å få vite mer om tilstanden på veien. – Det vil vil gi oss viktig informasjon for hva som må skje videre, sier de.

Deler bekymring

Ålesund kommune sier de deler bekymringen for om dette er godt nok, men understreker at det handler om å ta grep rundt det man kan gjøre noe med i dag.
-Det at vi reduserte lengde på buss har med svingradius å gjøre. De tar rett og slett så stor del av veibanen at det skaper trafikkfarlige situasjoner. Vi ser nå også på om vi kan utbedre veien der det er størst behov. Så vil vi også trekke frem at der nå skal gjøres en analyse av bæreevnen på selve veien. Store deler av veibanen er i dårlig stand, og vi er faktisk usikre på hva den egentlig tåler. Det skal vi finne ut av så fort telen har forsvunnet, og vi håper det kan gi noen viktige svar for hva vi må gjøre videre, forklarer Gjerdsbakk om det hun sier gjelder sikkerhet for alle. Turister og fastboende.

– Vi vet at det vi har gjort til nå ikke er nok, eller helt optimalt, men vi må begynne i en ende. Veien er i bruk av mange, trafikken langs den påvirker mane, og det er mange ulike aktører som deler ut løyver og selger billetter. Vi jobber nå for å få med oss de vi trenger for å løse dette som by og destinasjon. Alternativet ville vært å ha stengt veien helt, og det er det ingen som ønsker. Derfor prøver vi dette først, sier hun.

Fjellstua troner på toppen av byfjellet Aksla, og er en av de største attraksjonene for skuelystne som kommer hit fra hele verden. På bildet ser du de 418 trappetrinnene som tar deg fra byparken og opp. Men ikke alle vil gå, og det er busstrafikken som har skapt diskusjoner og ført til at det nå jobbes med nye planer.
Trappene til Fjellstua og Aksla gir deg ikke bare en flott tur, men også nydelig utsikt på veien.
Dager med stor pågang skaper fort uoversiktlige situasjoner, og oppleves som belastende for fastboende på Fjelltun.
Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!