Fokus på bærekraft i HaramI fjor var det "ny fart i digital tid" som var tema. I år er det "bærekraftig ledelse" som skal prege Haramskonferansen. 

Daglig leder i Haram Næring og Innovasjonsforum, Henrik Dalelid Vedde, er godt fornøyd med årets program under Haramskonferansen.

– Vi har fått gode foredragsholdere som belyser temaet, og vi er glade for å ha fått med de vi anser som de beste innenfor dette feltet , sier Henrik Dalelid Vedde, leder i Haram Næring- og Innovasjonsforum.

I samarbeid med ÅKP og Haram kommune står de bak konferansen de betegner som en møteplass som skal være både konkret, nyttig og praktisk for de som deltar. Det handler om muligheter og utfordringer for regionen. 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland, lanserte begreper om bærekraftig utvikling allerede i 1987. I dag setter FNs 17 bærekraftsmål retning på verdenssamfunnet.

På konferansen skal de se på hvordan norsk politikk og næringsliv påvirkes av dette og hva en kan gjøre for å lede bær utvikling mot ei større miljørettet, sosial og økonomisk bærekraft. Og ikke minst hvilke nye forretningsmuligheter det kan gi oss.

(Fortsetter under...)

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. )Pressefoto)

Det er ordfører i Haram, Vebjørn Krogseter  som vil ønske velkommen ønsker  før næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen tar over for å snakke om regjeringens politikk for å sikre bærekraftig vekst.

– Vi er i et grønt skifte og med konferansen ønsker vi også å vite mer om ønsker å se hva næringslivet tenker og vil bidra til å sette fokus på, sier arrangøren som er svært fornøyd med programmet. 

De trekker frem at de er glade for høy andel av kvinnelige foredragsholdere. 

– At vi fikk Nina Jensen til Haramskonferansen for å snakke om REV-prosjektet og bærekraftig ledelse er vi godt fornøyd med. vi gleder oss til å høre mer om planene, avslutter han.

Ønsker du vite mer, les om konferansen her.