Til toppen

\ loading=

Devoldbygget blir skatehall

- Sørsida Utvikling jobber for å tilrettelegge plasser og steder som unge i Ålesund kan være med på å utvikle selv og skating passer godt inn i planene for Kulturhavna, sier daglig leder Peter Wahl Hareide som har fått med seg Rulleforeningen til sentrum og Devoldbygget.

Jan Ivar Wolstad i Rulleforeningen og Peter Wahl Hareide i Sørsida Utvikling gleder seg over å skape ny aktivitet i Devoldbygget som til nå har vært brukt som lager.

Devoldbygget i Kulturhavna på Sørsida har vært brukt til lager, men nå flytter Rulleforeningen inn og bygget får nytt liv, opplyser Sørsida Utvikling på sine hjemmesider. 

På flyttefot

Fra utgangen av februar blir deler av Devoldbygget, som ligger midt i Kulturhavna, fylt opp av skateramper og i juni blir hele bygget ledig for aktiviteter og funksjoner som skal gi Ålesundere et nytt tilbud. 

Kollektivknutepunkt avgjørende

Rulleforeningen med litt over 130 medlemmer har i dag skatehall i Spjelkavika. Det er spesielt nærhet til kollektivknutepunkt og sentrum som gjør at foreningen ønsker å flytte, i tillegg til at Devoldbygget tilbyr større arealer og god høyde under taket.

– Vi skal nå jobbe for å sikre trygge og tydelige gangforbindelser på begge sider av Brosundet. Bygget skal males og det kommer ulike sittesoner utendørs som er skjermet for vind og vær. I alle fall så godt skjermet som det lar seg gjøre langs sjøen her i Ålesund, forteller Hareide, om det som faktisk blir første synlige aktivitet som kommer på plass på Sørsida.

Gleder seg til å være på plass 

Jan Ivar Wolstad i Rulleforeningen regner med at alt vil være klart i løpet av august og legger til at alt av ramper og utstyr blir med på flyttelasset fra Spjelkavika og til sentrum.

– Vi gleder oss til samarbeidet og ser med stort positivt blikk på at Devoldbygget skal fylles opp av barn, unge og voksne som liker å utfolde seg både sosialt og fysisk.

Enkle elementer i byrommene har så langt vært eneste tilbudet for skating og sparkesykkel, men nå får Ålesund sentrum også et sted som gir muligheter for aktivitet uansett vær og vind.
Nå blir det enda kjekkere å ta med brett og sparkesykkel til sentrum.