Det handler om mer enn bibliotek på MoaNye sakspapirer foreligger og konklusjonen er som forventet den samme. Det som overrasker er imidlertid mangelen på vurdering av negative konsekvenser. Det er totalt utelatt. På den måten mener vi at grunnlaget er like "syltynt" som sist.

Bypatrioten er ikke i mot at biblioteket på Moa får nye fasiliteteter, men reagerer på tidspunktet dette dukker opp på samt plassering. Hvor raskt man plutselig er villig til å fordele midler når lokaliseringen er inne på et kjøpesenter utenfor bysentrum. På samme tid som man sagt nei til et tilbud midt i byen som gav både 1,5 år i gratis leie samt inntil 5 millioner i bidrag til interiør. Hvorfor var ikke det et godt "innovativt tilbud da det kom opp? Hvorfor skal sentrum vente i 10 år....

Det hevdes at kommunen har fått et veldig godt tilbud fra Amfi. 2000 kr. kvm. I tillegg kommer interiør og innredning til 2-3 millioner kroner. Et lokale som faktisk er mindre enn dagens bibliotek på Moa vil også medføre hundre tusen kroner i økte leieinntekter. Dette skal komme fra en plass.

Hva vil man prioritere bort? I en Robektid der tilskudd til kultur og aktiviteter har vært nesten ikke eksisterende: hva skal nå prioriteres bort?

Er tilbudet så godt som det blir presentert som? Vi har tatt en rask sjekk av leiepriser.

På Amfi får du kontorlokaler til ca 1600,- kvm for andre areal enn butikklokaler. Det vil være naturlig å legge bibliotek i den kategorien da de ikke er omsetningsbasert som butikkene er, og som derfor har andre priser. Tilsvarende priser finner du også på kontorlokaler i sentrum, i nye bygg.

Leiekontrakter hos Amfi er i tillegg konfidensielle. Ofte vet ikke naboer hva de ulike butikkene betaler. Der er trolig store variabler med tanke på størrelse og lokasjon. Hvordan vet man da at 2000,- kvm er en god pris?

Hva skjedde med potensielle lokaler for hovedbiblioteket i "Nye Kremmergaarden", der utbygger

1) Godtok begrensning på leietid grunnet satsing på sørsiden

2) Ville dekke inntil fem millioner kroner i innredning

3) Gav garanti for 1,5 år med gratis leie

Hvorfor er ikke dette lengre en sak? Hvorfor har ikke det kommet frem? Hvorfor er ikke dette tatt opp som sammenligning nå ?

Ny kulturplan

Vi må også sjekke om de strategiske tankene er på plass. I fjor startet kommunen arbeidet med ny kulturplan. Det er den som skal være retningsgivende og gi et frampek om hvor vi er på vei. Det ville ha vært helt naturlig at bibliotek lå som eget punkt her. I planen som skal legge premissene for utviklingen av kulturlivet i Ålesund de neste åtte årene.

Vi har lest den. Vi finner dessverre ikke ut om den er vedtatt. Det fremkommer ikke klart av kommunens hjemmesider.

Her burde det finnes et eget kapittel og helst ei behovsanalyse for kommunens planer om satsing på bibliotek i Ålesund sett under ett. Vi finner kun noen få linjer, under areal, der kultursjefen konkluderer med at man trenger større biblioteklokaler.

Ikke før den er vedtatt har man altså gått i mot sine egne ønsker og planer om større lokaler.

Biblioteksaken på Moa er ikke et ledd i en gjennomtenkt plan. Dette har nå kommet opp ene og alene fordi Thon Eiendom tilbød Ålesund kommune å leie areal i nybygget sitt, ikke fordi Ålesund kommune har prioritert å finne nytt lokale. Thon gjør dette for trekke flere handlende til senteret. Til et senter der mesteparten av pengene du legger igjen forsvinner ut av regionen.

Denne saken handler ikke om biblioteket på Moa alene.

Bypatrioten tviholder på denne ballen, nettopp fordi kommunen og våre politikere selv sier at man ønsker å være det urbane midtpunktet mellom Bergen og Trondheim. Da må vi gjøre som vi sier.

Vi vil ha med oss flere når vi bruker nettopp dette eksempelet for å løfte debatten til et overordnet nivå. Kinotoget har gått.

Hvordan i alle dager skal man kunne bli et urbant midtpunkt når man fortsetter å ta enkeltstående, kostbare avgjørelser uten å se det store bildet? Dersom ønsket virkelig er å bygge en urban by, tiltrekke seg studenter og få folk til å flytte hjem.

Sørsiden ligger 10 år frem i tid. Et bibliotek i det området gjør det i hvertfall. Hva tenker man nå i mellomtiden? Skal vi sette oss ned på brosteinen å vente?

En region, med en sterk by i spissen,  må ha ei plan for å komme dit man vil. Man må fysisk jobbe for det. Den tydelige satsningen og den gode planen på KORT og lang sikt er fraværende. I planer og partiprogram loves det satsning i sentrum.

Hva jobbes det, fra kommunens side, med helt konkret i dag?

Moa er straks Norges største kjøpesenter. Det er bra for Amfi. Hvor langt er vår egen kommune villig til å gå for å undergrave tilbud i sentrum, der lokale kjøpmenn satser, samtidig som man tror på at man skal få til en urbanisering, et attraktivt bysentrum og en levende by?

Vi har ikke fått nok informasjon om hvorfor dette gjøres. Det skaper uro.

Der er dessverre ikke nok tillit til at der foreligger konkrete, synlige, tiltak for sentrum som vi, som i veldig mange aktører og folk flest, kan slutte opp om.

Får dere ikke til begge deler, ja så kan man i denne omgang like så gjerne si nei. Man har tross alt satt hovedbiblioteket på vent. Vi snakker om mangelen på et tydelig rekkefølgekrav.

Alt henger sammen med alt. Er man på Robek må man prioritere. Da får man ikke gjort alt man ønsker. Men la ikke arven etter Robek være at man ødelegger for det man egentlig ønsker å oppnå. Dette handler ikke om ett enkelt bibliotek eller ikke. Dette handler om mulige konsekvenser av å la seg lokke av gull som glimrer. Alle som har lest sine eventyr vet hvordan det ender...

-for en bedre by!