Til toppen

Vil ha flere Natteravner

Å være Natteravn i bygatene er både et viktig, sosialt og hyggelig frivillig arbeid. Nå søker Ålesund Frivilligsentralen flere frivillige til å gå natteravn.

Natteravnene er godt synlig i bybildet, og når personer med jakken og logoen nærmer seg uro, så har det en tendens til å løse seg, sier Emilie Glas, frivilligkoordinator hos Ålesund Frivilligsentral.

-Det er faktisk et sosialt og veldig koselig frivillig arbeid å være med på, sier frivilligkoordinator Emilie Glas ved Ålesund Frivilligsentralen.

Hun forstår at mange kan føle en skepsis til å være med.

Trygt

-Det er jo veldig forståelig at mange vegrer seg og kanskje føler frykt. For en er jo ute sene kveldstimer i helgene der det er mange berusede ungdommer. At en kan bli litt skremt av det er naturlig, men det er ingen grunn til det.

-Å gå natteravn er trygt?

-Ja. Så absolutt. Det er ekstremt sjelden en opplever ubehageligheter, tvert imot.
En møter mange hyggelige mennesker, og en går i grupper på minst tre personer, der en av dem er en erfaren leder, sier hun.

Natteravner er noe en finner i de fleste norske byer, og har til hensikt å være tilstede.

-Vi griper ikke inn i situasjoner som krangling og slosskamper. Faktisk ser vi at slike situasjoner har en tendens til å løse seg ved vårt nærvær, forteller Glas.

-Oppgavene til Natteravnene er å gå rund og observere, og strekke ut en hånd og hjelpe til der det trengs.
Gruppene har med seg både tepper og vann. I tillegg har vi et nært samarbeid med politiet.
Det er snakk om et omsorgsarbeid, sier hun.

-Hvor mange nye natteravner trenger dere?

-Det blir aldri for mange. Nå nylig fikk vi åtte nye, men ønsker oss flere.
Også Dagravner, faktisk. For vi er i oppstartsfasen med Dagravner som kan gå sammen på fredager etter skoletid. Og da snakker vi først og fremst om kjøpesenteret på Moa.

Emilie Glas håper flere vil melde seg som Natteravner nå når det er høysesong.

-Med samme hensikt?

-Ja. Tilstedeværelse, observere og til hjelp ved behov.
For vi vet at mange ungdommer samler seg ved kjøpesentrene etter at skolen er slutt.

-Forplikter en seg om en melder seg?

-Nei. Dette er frivillig arbeid, og en stiller opp når en kan og vil gå, og det varierer jo.
Noen går hver helg. Andre sjeldnere, men alle får en sms om når en kan delta. Så gir en beskjed om en blir med.
Da møter en opp og går natteravn sammen med gruppa, og en får en velfortjent pause på et av byens hoteller i løpet av kvelden, noe som rullerer mellom hotellene.

-Vår og sommer er høysesong for Natteravner. For da kommer ungdommen ut.
I tillegg deltar vi på festivaler, og vi er å finne på sentrale plasser natt til 1. og 17. mai.

-Hvilke alder er det på Natteravnene?

-Vi her i Ålesund har satt en alder fra 20 år og oppover.
Dette er for eksempel en fin frivillig oppgave for studenter, for vi skal ikke bare ha foreldre- og besteforeldregenerasjonen. Vi vil ha mangfold, sier hun.

Oppfordringen er herved gitt. Og ønsker du mer informasjon eller å melde deg på så har du mulighet til det på Friskus.com.