Vil gi selgerne fagbrev(Annonsørinnhold) Salg av varer og tjenester skjer hver eneste dag. Felles for svært mange som velger dette som levebrød er mangel på fagutdannelse. Det vil Akademiet i Ålesund gjøre noe med.

Therese Storeide er rådgiver ved Akademiet i Ålesund. Nå ønsker hun at flere som driver med salg skal få formalisert faget sitt i et fagbrev. -Vi kjører nå teoriundervisning mot eksamen, noe som vil gi mange innen salg store fordeler, sier hun.

Det selges varer og tjenester i samfunnet hver eneste dag og svært mange har jobbet med salg i årevis, uten å tenke på at de, som mange andre yrkesgrupper, stiller sterkere om de har et formelt fagbrev. For fagbrev i salg finnes.

-Ja, det finnes. Og vi ser jo at det er mange som jobber med salg uten at de sikrer seg med papirer på at de kan dette yrket, sier Therese Storeide, rådgiver ved Akademiet i Ålesund.

Nå ønsker skolen å få flere til å ta fagbrev innen salg. Og i følge Storeide er fordelene mange.

-Det første er jo at med fagkompetanse skal du ha lønn som faglært. I tillegg øker mulighetene dine for å avansere i jobben, samt at du får et bredere spekter av muligheter i arbeidslivet.

-Men hvorfor er det så mange som ikke tar fagbrev i salg?

-Det kan være flere årsaker til det. Men en er nok at de dette gjelder ofte er i skiftjobb, og kanskje ikke ser nødvendigheten av det.

Nå kjører vi i gang teori til fagprøven i salg, og der er forutsetningen at en er i en salgsjobb, eller har jobbet med salg. For det er selve praksisen.

Vi legger opp teoriundervisning både som kveldsundervisning og som rent nettstudie, dermed kan dette lett kombineres med det å stå i en hektisk jobb, forteller hun.

(Fortsetter under).

I August kan du komme deg i gang med å fylle "studiehullene", eller rett og slett få en formalisert utdannelse i et fag du kan i praksis.

Det er undervisning mot fagprøve en gang i uka Akademiet nå inviterer til.

-Vi legger opp til noen fagsamlinger noen lørdager der refleksjonsoppgaver vil stå sentralt.

Oppstarten er i slutten av august, og til våren er det eksamen.

Vi har jo rettet oss mye mot høyere utdanning, men med dette får også denne gruppen yrkesutøvere muligheten til fagbrev.

Det er mye snakk om å satse på yrkesfag, og da spesielt rettet mot de yngre. Her er det mer de godt voksne som får muligheten til å formalisere yrket sitt, forteller hun.

Mange har nylig gått ut av skolen, men har fortsatt noen ”hull” de må fylle for å oppnå drømmen sin. Dette er ikke noe nytt, og Akademiet møter også denne gruppen med kurs.

-Mange trenger å forbedre karakterene sine for å komme inn på drømmestudiet sitt.

Eller de mangler den generelle eller spesielle studiekompetansen som skal til. Her tilbyr vi egne studiepakker.

Vi starter nye kurs i august, slik at flere kan ta eksamen allerede i høst, eller på våren for de som tar fagpakker. Dermed kan en søke høyere utdanning til høsten 2020.

-Men utdanning er blitt en ”jungel” der en kan slite med å orientere seg?

-Ja, det kan være en utfordring å finne ut av hva som kreves for det ene eller det andre. Da er mitt råd å ta kontakt med oss for gratis rådgivning, sier Therese Storeide.