Til toppen

\ loading=

Starter arbeidet i Posthuskrysset

Fra torsdag 16. november blir veien lagt om på E136 i Ålesund sentrum. Posthuskrysset blir delvis stengt, og trafikken skal i følge pressemeldingen fra Bypakke Ålesund ledes forbi på ny og midlertidig vei.

Illustrasjon: Rambøll

– Den midlertidige veien sørger for at gjennomgangstrafikken på strekningen går omtrent som i dag. Arbeidet med kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum er delt inn i ulike faser, slik at det ikke blir byggearbeid i alle områdene samtidig. Anleggsområdet flyttes som planlagt over til posthuskrysset og deler av Keiser Wilhelms gate fra 16. november, opplyses det.

De første ukene vil arbeidet i hovedsak foregå i krysset, slik at man kan beholde parkeringsplassene lengre i byggeperioden.

Posthuskrysset blir åpnet for trafikk i april, og man kan da kjøre inn i Korsegata fra krysset. Hele prosjektet blir ferdigstilt høsten 2024.

Endret busstrasé

Fra torsdag 16. november vil bybussene få holdeplass på St. Olavs plass i stedet for ved Korsatunnelen.
Dette gjelder busslinjene 1, 10, 11, 12, 18 og 21. Leddbussene på linje 1 vil kjøre ned Røysebakken og betjene holdeplassene Kiperviktorget og Ålesund rådhus. Holdeplassene Utstillingsplassen, Parkgata og St. Olavs plass blir ikke betjent av avganger som blir kjørt med leddbuss. Det står informasjon om holdeplasser i FRAM-appen og på www.frammr.no.

Korsegata i Ålesund sentrum.
Nå starter arbeidet i Posthuskrysset. Trafikken skal ledes forbi på ny og midlertidig vei. Se opp for endret trassé for bussen som nå flyttes til St. Olavsplass.
Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!