Sjekker brannsikkerhet i tett trehusbebyggelseDenne måneden starter arbeidet med en større befaring i den tette trehusbebyggelsen på Aspøya i Ålesund sentrum. Målet er å avdekke potensielle brannfeller og komme med konkrete forslag til tiltak. 

Det er i dette området det nå vil bli gjennomført befaring med tanke på brannsikkerhet i Ålesund sentrum.

I tiden fremover vil representanter fra Ålesund brannvesen, avdeling Plan og bygg fra Ålesund kommune og konsulenter fra Firesafe gjennomføre befaring på Aspøya.

-Befaringen er nødvendig for å få utarbeidet en brannsikringsplan for det tette trehusmiljøet forteller avdelingslederen for forebygging i brannvesenet, Sindre Egeness.

 - Vi skal gjennomføre kartlegging av de områdene som har tettest verneverdig trehusbebyggelse. Da kan det derfor være at du ser personer som er i bakgården din som ser seg litt rundt, de skal se på brannsikkerheten der du bor, sier Egeness.

-Dette var et arbeid vi startet på i fjor, og nå er vi i gang med selveste befaringene. I desember skal vi være ferdige med noen områder, og i løpet av neste år skal det legges frem en ferdig rapport, sier han. 

I rapporten vil der da ligge konkrete forslag til tiltak som skal redusere brannfare. 

-Da vil det også være sånn at beboere, via riksantikvaren, blant annet vil kunne søke på midler for å gjennomføre tiltak, sier han.