Skal redde livI morgen er det verdens overdosedag. -Denne dagen skal minne oss på de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges, sier Øyvind Skjelten, rådgiver i Team helse og velferd i Ålesund kommune som forteller om flere konkrete tiltak de er i gang med. Les mer:

Øyvind Skjelten, rådgiver i Team helse og velferd i Ålesund kommune forteller om konkrete tiltak for å redde personer fra overdose.

Tall fra perioden 2013 til 2017 viser at ni mennesker døde av overdose her i Ålesund. Kommunen er nå med i det nasjonale strategiarbeidet og vil fremover tilspisse det lokale arbeidet for å kunne redde liv.

I morgen er det verdens overdosedag. En dag som skal minne oss på de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

Det er femte gang kommunen er med på å arrangere dagen i lag med en rekke andre samarbeidspartnere. Dagen som skal minne oss på de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Det er dette arbeidet Øyvind Skjelten, rådgiver i Team helse og velferd i Ålesund kommune, ønsker å opplyse innbyggerne om.

Mulighetene.

- Vårt arbeid rettet mot mennesker som har rusmiddelproblemer er i sammenheng med andre innsatser på helse- og velferdsområdet arbeid. Vi skal jobbe mer forebyggende og er allerede med i helsedirektoratets utvikling av nasjonale faglige råd om lokal forebygging. I tillegg har vi blitt med i et læringsnettverk sammen med 34 andre kommuner, opplyser Skjelten.

Tall fra perioden 2013 til 2017 viser at ni mennesker døde av overdose her i Ålesund

De konkrete tiltakene

Av konkrete tiltak som kommunen nå gjennomfører, nevner Skjelten utdeling av gratis brukerutstyr og kondomer fra det ambulerende rusteamet. Her kan hvem som helst få det de trenger uten å måtte snakke med lege eller annet helsepersonell. Dessuten skal det deles ut brosjyrer til sprøytemisbrukere der de får informasjon om hvordan sprøyteutstyret skal brukes for at det skal være minst mulig risiko for overdose eller smitte.

– Ikke minst tilbyr kommunen kameratredningskurs for rusmisbrukere (førstehjelpskurs i hjerte-/lungeredning), og de skal få tilbud om å ha med seg nalokson nesespray, som er en motgift mot opioidoverdose og kan redde liv før ambulansen kommer.

Kommunen vil videre etablere et samarbeid med akutt-tjenestene, som politi og AMK, omkring overdosetilfellene. Helsepersonell skal også bli flinkere til å spørre pasientene om de bruker narkotika, for å kunne hjelpe dem på en bedre måte.

Ålesund kommune skal i tiden framover lage en handlingsplan, der tiltakene i det nasjonale overdosestrategiarbeidet skal implementeres, heter det i pressemeldingen i forbindelse med "verdens overdosedag".