Til toppen

\ loading=

Peker ut tre satsingsområde for grønn omstilling

Ernst & Young mener at dersom Møre og Romsdal skal lykkes med grønn omstilling, må man bygge på allerede sterke næringer og verdensledende kompetanse. Og man må samarbeide systematisk, enda mer enn før.

Fylkesordfører Anders Riise.

Ernst & Young (EY) har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge lagd næringsanalysen «Grønt industriløft Møre og Romsdal». Analysen er en kartlegging av regionale konkurransefortrinn, men også barrierer for en grønn omstilling og næringsutvikling i fylket.

– Det er under 2030 dager til 2030, da de store utslippskuttene og eksportveksten skal være realisert. Det er nå det skjer. Møre og Romsdal må ikke stå igjen på perrongen når toget går. Mulighetene er store, og fylket må sammen mobilisere for å løse felles barrierer, skriver EY i rapporten.

Et fyrtårn for grønn industriutvikling

Da næringsanalysen ble overlevert til oppdragsgiverne var mer enn 70 personer til stede på NMK i Ålesund.

Fylkesordfører Anders Riise ønsket velkommen og sa at bedriftsbesøkene og prosjektene som er løftet frem i rapporten, tydelig viser at Møre og Romsdal har en betydelig vekst- og skaleringspotensial innenfor grønn omstilling.

– Gjennom dybdeintervju, bedriftsbesøk og innspillmøter har dere gitt oss verdifull informasjon og innsikt. Deres innspill har vært uvurderlige for utviklingen av rapportene, sa Riise. Og avsluttet med å si:

– Jeg vil oppfordre alle til å fortsette det gode arbeidet med samme entusiasme og engasjement. Sammen kan vi sørge for at Møre og Romsdal blir et fyrtårn for grønn industriutvikling i Norge.

Leder av Innovasjon Norge Møre og Romsdal, Helge Gjerde, fremholdt at rapporten bare er fase én.

– Det virkelige og det vanskelige arbeidet starter nå, sa Gjerde.

TALTE: Leder av Innovasjon Norge Møre og Romsdal, Helge Gjerde, og næringssjef Hilde Aspås i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Per-Kristian Bratteng.

Næringsjef Hilde Aspås i Møre og Romsdal fylkeskommune sa at eierskapet og drivkraften må ligge ute i virksomhetene:

– Så skal vi alle samarbeider og støtte oppunder for å nå felles mål, sa Aspås.

Tre overordnet mål

Grønt Industriløft Møre og Romsdal har tre overordnet mål:

  • Styrke grønne og sirkulære prosjekt med stort vekst- og skaleringspotensial
  • Være en katalysator for fremvekst av grønne verdikjeder på tvers av sektorer
  • Akselerere den grønne omstillingen i næringslivet i Møre og Romsdal

I prosessen har EY fokusert på bred involvering av næringsliv og nøkkelaktører og sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge snakket med mer enn 100 aktører rundt om i Møre og Romsdal.

EY fremholder tre satsingsområder for å sikre omstilling av nøkkelnæringer og ny verdiskaping:

  • • Grønk maritim satsing: Ved å bygge på den sterke maritime verdikjeden, kan Mudre og Romsdal realisere forretningsmuligheter innen grønn skipsfart, havvind og hydrogen
  • • Biomarin satsing: Kombinerer Møre og Romsdal sine konkurransefortrinn og fremveksten av nye arter, forretningsmuligheter og teknologi til å ta en enda sterkere konkurranseposisjon
  • • Sirkulærer hubar: De første eiet sirkulærer hubane er fordelt i hele fylket, og har utspring i prosessindustri, bionæring og marin næring

Tydelige på barrierene

EY er i næringsanalysen også tydelige barrierene. Møre og Romsdal må løse fire hovedutfordringer for å lykkes med innovasjonsprosjektene og for å akselerere omstillingen:

  • • Kraft: Tilgang på kraft og nettopp er den største barrieren for omstilling og ny verdiskaping
  • • Kapital: Omstilling krever kapital, og kapitalmarknaden er i endring for å støtte omstillingen
  • • Kompetanse: Møre og Romsdal må sikre nok kompetanse til næringslivet i den grønne omstillingen
  • • Areal: Det er sett av store areal til næring, men det mangler en helhetlig plan for prioritering og tilrettelegging av næringsareal

– Samarbeid viktigst

Prosjektleder Ingunn Aanes i EY sa under presentasjonen av rapporten at det viktigste vi må gjøre, er å samarbeide:

– Det er ingen som vil lykkes alene i det grønne skiftet. Her må Team Mudre og Romsdal – og med det mener vi alle – samarbeide for å gjennomføre et grønt industriløft, sa Aanes helt til slutt.

GODT OPPMØTE: Det var om lag 70 personer til stede da rapporten ble lagt frem. Foto: Per-Kristian Bratteng.
Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!