Til toppen

\ loading=

Ga 8,5 millioner kroner til aktivitet i Ålesund

Stiftelsen Kjell Holm bidro i fjor med 8,5 millioner kroner til kulturelle og samfunnsnyttige tiltak i Ålesund. Det viser stiftelsens årsregnskap.

Fjorårets samlede støtte var 2.2 millioner kroner større enn året før, og 4,6 millioner ble gitt i støtte til 129 ulike prosjekter i regi av lokale lag og organisasjoner.

– Stiftelsens formål er å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Kjell Holms fødeby. Vi er veldig glade for at støtte fra stiftelsen gjør at mange flotte prosjekter blir realisert, og at disse er med på å gjøre Ålesund til et enda bedre sted å bo, sier styreleder Ingvild Vartdal i en pressemelding

I tillegg til prosjektstøtte ga Stiftelsen en million kroner i støtte til restaureringen av Løvenvold Theater, og 525 000 kroner til kulturpris og kulturstipender som hvert år deles ut på Stiftelsens Dag den 13. august.

Stiftelsens Dag

I fjor var det operasangeren Magne Fremmerlid som mottok kulturprisen, mens kulturstipendene gikk til The Voice-artisten og låtskriveren Mia Charlotte Skoge Nøringseth, billedkunstneren Bent Erik Myrvoll og skuespiller Karoline Isaksen.

– Selve Stiftelsens Dag er også blitt en stadig viktigere og synlig markering, der stiftelsen bidrar med aktivitet og gratis kulturtilbud for både barn og voksne. Hvert år ser vi også at antall publikummere øker, og det er selvsagt hyggelig, sier Vartdal.

Hun trekker også frem det langvarige og gode samarbeidet med Ålesund Kunstforening, gjennom KHÅK Kunsthall, som stiftelsen eier og der foreningen har sin base.

Et godt år

Stiftelsen har en moderat risikoprofil på sine investeringer, og de finansielle resultatene er nært knyttet til de globale økonomiske trendene. I 2022 påvirket finansuroen knyttet til Russlands angrep på Ukraina resultatet, med det største fallet i aksjemarkedet siden finanskrisen i 2008.

Heldigvis ble 2023 vesentlig bedre, med et årsresultat på 88,8 millioner kroner, mot et negativt resultat i 2022 på 42,1 millioner. Det gjorde at stiftelsens frie egenkapital økte til 741 millioner kroner, mot 653 millioner kroner ved inngangen til fjoråret.

– Stiftelsens langsiktige investeringsstrategi gjør at kapitalen gradvis har vokst, på tross av unntaksår som det vi opplevde i 2022. Etter 2023 står stiftelsen derfor enda bedre rustet til å oppfylle sitt formål i et svært langt tidsperspektiv, sier Vartdal.

 

Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!