Til toppen

\ loading=

Kranselag for Osane flerbrukshall

Nå er hallen i Osane i Skarbøvika tett, og taket er på plass. Da er det tradisjon med kranselag. Vi var på plass da byggherren kom med pizza og kake.

For slik er nemlig tradisjonen med kranselag, sperreskål eller mønsåsfest som det ble kalt fra gammelt av.

Kransen var på plass i turnhallen der kranselaget ble holdt.

Taket er tett

Byggherren spanderer dram og noe å spise, og i dette tilfellet kom byggherren Ålesund kommune med både pizza og kake til de i overkant seksti arbeiderne fra entreprenør Åsen & Øverlid og andre aktører som er i sving med å bygge hallen.

At det holdes kranselag betyr at bygget har fått taket på plass, og at bygget er tett med vegger, det et snaut år før overlevering.

-Det skjer 12. mai neste år, og hallen skal være klar for bruk dagen etter, sier prosjektleder Ronny Gårdsvoll i Ålesund kommunale eigedom – ÅKE.

Både han, kommunalsjef Sol Slinning og andre tok ordet under kransefesten.
Og ikke minst ble det servert super sang av Viktoria Nikolaieva, elev i 10. klasse ved Skarbøvik ungdomsskole.

Dette er turnhallen i den nye flerbrukshallen. På midten bygges garderober og tribuner, men på andre siden av dette er selve idrettshallen.

Stor hall

Den 23. mars i fjor behandlet kommunestyret saken om hallen. 25.april ble kontrakten underskrevet. 13. juli i fjor startet grunnarbeidet på området i Osane, og 25. august sørget daværende ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) for første salve når utsprenging av tomta ble påbegynt. Hele utviklingen så langt ble vist med bilder på storskjerm under kranselaget.

For når kommunestyret, etter utallige runder rundt hallen, først fikk samlet seg, ja så dundret de på med en riktig stor hall og byggetrinn samtidig.

-Dette blir den største flerbrukshallen i regionen med sine 7.600 kvadrat. Den blir snaue 1.000 kvadrat større enn Spjelkavik Arena som også er under bygging og skal stå ferdig i år, forteller prosjektlederen, som forklarer mer om innholdet i hallen.

10-klassingen ved Skarbøvik ungdomsskole, Viktoria Nikolaieva fanget publikum med vakker sang.

-Her vi står nå blir det turnhall på 25 x 45 meters aktivitetsflate og ni meters takhøyde. Oppe på nordsiden av turnhallen blir det en 25 meter lang bueskytterhall. Turnhallen blir noe helt annet enn turnerne har nå inne på Klipra. Faktisk blir turnhallen NM-klar fra første dag.
Her lages det også store skumbasseng de skal lande i, forteller han.

-Den andre idrettshallen kan deles i to, hver på 25 x 45 meter. Mellom hallene blir det garderober og tribuner. En mot turnhallen og to mot idrettshallen. Hver tribune med plass til 180 mennesker, til sammen 540 tribuneplasser

Kommunalsjef Sol Slinning takket for arbeidet så langt i prosessen, og la vekt på at hallen blir en viktig møteplass for store og små i nærmiljøet, og at både SIF/Hessa og turnforeningen vil få sine kontorer i hallen.

Slik ser Osane flerbrukshall ut så langt. Og heller ikke uteområdet ved hallen er glemt.

Mange aktiviteter

Og i følge prosjektleder Ronny Gårdsvoll blir det så absolutt en hall med mange aktiviteter.

-Den nye aktiviteten er jo e-sport, og de får en egen plass i hallen. Ellers blir det bordtennis, badminton, turn, bueskyting, håndball, hockey, basketball, volleyball og alt en flerbrukshall skal inneholde.
I tillegg blir det to aktivitetssaler der en kan gjøre mye forskjellig, som trim, yoga, eller å holde kurs.

Hallen blir, i følge Gårdsvoll også utstyrt med kiosker, egen servicefunksjon, lager og selvfølgelig garderober.

-Vi har heller ikke glemt utearealet.
Der blir det blant annet pumptrack for de som skater med brett eller sparkesykkel. Det blir også et friluftsområde og en hinderløype, sier han.

Nå begynner det nøysomme arbeidet med å innrede flerbrukshallen, noe som kanskje ikke blir like synlig som et stort bygg som reises, men likevel skjer det mye med bygget. Og i mai neste år vil vi tro det blir feiring og arrangementer i store porsjoner.

Her er våre bilder fra kranselaget, samt hvordan hallen skal se ut når den står ferdig til våren neste år.

I skillene mellom hallene kommer det garderober og tribuner.
Kranselag i turnhallen på 25 x 45 meter, og ni meters takhøyde.
Her, i turnhallens nordre del, og i andre etasje skal bueskytingen foregå.
En liten titt inn gjennom “garderobene” til idrettshallen, som var avsperret for anledningen.
Kranselag betyr kaker.
Selve kranselagskaka.
Et kranselag og god kake skaper minner som må foreviges.
Flott sang av tiendeklassingen Viktoria.
Pizza til over 60 arbeidere ved hallen.
Pizza til alle.
Pizza til alle.
Trampolinegrop og “skumbasseng” for turnerne.
Kommunalsjef Sol Slinning takket for arbeidet så langt i prosessen.
Prosessen på tomta ble vist i bilder på skjerm.
Osane flerbrukshall.
Osane flerbrukshall.
Osane flerbrukshall i fugleperspektiv.