Til toppen

\ loading=

Korsegata stenger 8. juni

Torsdag 8. juni stenges Korsegata, noe som betyr første spadetak for nytt kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum. - Arbeidet deles inn i ulike faser, som gjør at man unngår byggearbeid i alle områdene samtidig, sier prosjektlederen for Bypakke Ålesund.

Nå starter arbeidet med ny kollektivterminal i Ålesund sentrum, som betyr at Korsegata stenges. 

Med ny løsning for buss i sentrum skal det legges til rette for økt bruk av kollektiv transport i Ålesund. Korsegata er først ut, og blir stengt for biltrafikk mellom 8. juni – november 2023. Området blir skiltet, og anleggsområdet skjermes med byggegjerder.

– Vi legger til rette for gangveier gjennom gata og til inngangspartier i byggjeperioden, og dette skal være universelt utformet. Vi starter med å rive asfalt, kantstein og betongmur. I praksis vil vi grave opp heile Korsegata, sier Torbjørn Vatnehol, prosjektleder for Bypakke Ålesund.

Byggeleder Hanne Skrede og prosjektleder Torbjørn Vatnehol i Møre og Romsdal fylke.

Byggearbeid i ulike faser

Frem mot oktober 2024 vil det bli veiarbeid i Korsegata, Posthuskrysset, Kipervikgata og Keiser Wilhelmsgate i ulike perioder. Fylkeskommunen er i dialog med næringsdrivende om løsninger for varelevering og tilkomst til garasjeanlegg anleggsperioden.

Han forteller at det er krevende å bygge i et bysentrum.

– I grunnen ligger det store mengder kabler, ledninger og rør, noe vi små ta hensyn til. I tillegg skal det legges ned mye ny infrastruktur. Grunnarbeidet vil derfor ta noe tid, sier han.

Vær obs på endret rute for bussen i byggeperioden.

Ny rute for bussen i byggeperioden

Når Korsegata blir stengt vil bussen kjøre alternativ trasé forbi Korsatunnelen i Kipervikgata. Alternative holdeplasser er Utstillingsplassen, Korsatunnelen og Rådhuset. Avganger for linje 100/101 starter på Ålesund rutebilstasjon i perioden gata er stengt.

Holdeplassene Utstillingsplassen, Parkgata, St Olavs Plass og Dronning Sonjas plass vil ikke bli betjent i perioden bussen kjører alternativ rute.

 

Dette området står foran en stor endring med byggingen av det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum.

Satsing på kollektiv transport

Prosjektet med ny kollektivterminal er en del av kollektivsatsingen i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetiden mellom Hessa og Moa. Med ny løsning for buss i sentrum blir det av- og påstiging i Keiser Wilhelmsgate og Korsegata. Området blir oppgradert og skal når prosjektet er ferdig fremstå som triveligere å oppholde seg i.

Det er entreprenøren Aco Anlegg som står for byggingen.