Knallår for Kremmergaarden-At vi klarer en økning på hele 5,1 prosent i 2018, til tross for det store byggeprosjektet, viser at senteret med våre butikker har stått seg godt. Med dette resultatet ligger vi langt over det som er gjennomsnittet for kjøpesentre over hele landet, sier Berit Westad på vegne av Kremmergaarden.

Arkivbilde: Berit Westad skryter av butikkene og de ansatte i kjøpesenteret Kremmergaarden etter at tallene for 2018 viser en økning på hele 5, 1 % sammenlignet med 2017.

God sommer
 
-Sommersesongen ble veldig bra. Selv med så fint vær som vi hadde, så holdt handelen seg oppe. For oss er crusieturistene en viktig gruppe, sier hun og skryter av butikkene som tydelig har stått på i en periode både med stort press og byggearbeid. 
 
-Butikkene har gjort en fenomenal innsats og dette er tall vi forventer å holde også i 2019. Målet er at enda flere velger å etablere seg i senteret og bykjernen, sier hun og viser til Lindex som helt bevisst valgte synlighet på gateplan da de etablerte seg i Kremmergaarden i april 2018. 
 
Nå har også første leietaker flyttet inn i de nye etasjene over senteret. 
 
-Det håper vi er med på å gi enda flere tilhørighet til Kremmergaarden og byen generelt, sier Westad. 
Ålesund Storsenter viser til en vekst på 1,2 % som også er et godt tall sammenlignet med situasjonen for mange av landets kjøpesentre. 
 
-Vi er i en situasjon der flere leiekontrakter gikk ut samtidig nå ved årsskiftet. Noen av aktørene kunne dessverre ikke forlenge, men vi har ikke sett tegn til at de blir vanskelig å erstatte med nye og kanskje helt andre typer leietakere, sier senterleder hos Ålesund Storsenter Therese Kolvik Habostad.

Arkivbilde: Cruiseturister betyr økt handel for Kremmergaarden kjøpesenter i Ålesund sentrum.

Arkivbilde: Senterleder ved Ålesund Storsenter Therese Kolvik Habostad sier det ikke er vanskelig å erstatte leietakere som av ulike grunner gav seg nå ved årsskiftet.