Kjemper kampen mot kvinneundertrykkelseÅrets hovedparole for 8. mars er "Kamp mot all kvinneundertrykking – Ingen er fri før alle er fri". Årets tog går fra Rådhusplassen klokken 18.00.

Her er parolegjengen i full sving med å få alt klart til fredag. Ikke alle er med på bildet, men det er ikke noe tvil om at det finnes mange engasjerte ungdommer i Ålesund.

Det er solidaritet som står i fokus. I år har 8. marskomiteen satt sammen en bredde av politiske parti, der også ungdomspartiene er representert, Norsk Folkehjelp og politisk uavhengige kvinner.

Årets hovedappellant er Stortingsrepresentant Shelda Sangtaresh. I tillegg til å delta på 8. marsmarkering i Ålesund skal hun delta i Sykkylven. Hun ble født i Iran i 1984, men kan til Norge da hun var 16 år sammen med sin mor, som er forfatter.

Selv er hun barnehagelærer med spesialpedagogikk. Hun er også helsepolitisk talsperson for Sosialistiske Venstre. I tillegg skal Malena Strømmen Malakzadeh holde appell om fødselsomsorg og distriktsfødselspolitikk.

8. marstoget går til Teaterfabrikken, der kveldsarrangementet starter klokken 19:00. Det er et gratis og alkoholfritt arrangement

– Vi ser dette som et viktig
ledd i å inkludere kvinner og menn fra alle sosiale grupper i Ålesund. Settingen er uformell og avslappet. Vi vil belyse temaene fra ulike sider og har invitert gjester som vil dele av sin kunnskap, sier gjengen i 8. marskomiteen.

Kvelden vil bli ledet av Kirsti Anita Røsand som i samtale med gjestene vil belyse ulike områder av deres kunnskaper og erfaringer. I år har de to hovedtema for kvelden. Kvinners forhold til egen kropp og unge kvinner og seksualitet.

På Teaterfabrikken skal Therese Utgård bli intervjuet. Hun er utdannet lege, lokalpolitiker og leder av Åpen Folkekirke i Møre. Hun kommer til å snakke om kvinners forhold til sin egen kropp. I flere år har hun jobbet som nettlege for ungdom og er spesielt interessert i seksualitet og psykisk helse. 

– Dagens samfunn har store forventninger til enkeltmennesket både som ansatt, leder, foresatt, styremedlem, frivillige. Uttrykket «tidsklemma» er godt kjent og mange merker på presset om å være perfekt og strekke til på alle arenaer, mener komiteen.

– Vi ser også at dette presset og streben for å strekke til
på alle arena starter mye tidligere enn før. Vi ønsker i år å belyse dette temaet. I løpet av arrangementet vil det være en kulturinnslag fra lokale ungdommer, avslutter de.