Kirsti Slotsvik skal lede utbygginga på sørsidaDirektør i Jernbanedirektoratet, Kirsti Slotsvik skal inn i jobben som daglig leder for Sørsida Utvikling AS etter en rekrutteringsprosess. Slotsvik var direktør i Kystverket fra 2007 til 2018.

Kirsti Slotsvik blir ny daglig leder for Sørsida Utvikling AS, og gleder seg til å komme hjem til Ålesund fra jobben som direktør i Jernbaneverket.

Kirsti Slotsvik har de siste årene ukependlet til Oslo og jobben som direktør i Jernbanedirektoratet. Slotsvik er fra Ålesund og får nå arbeide med utviklingen av sørsida i hjembyen.

-Vi har hatt flere gode søkere til stillingen som daglig leder i Sørsida Utvikling, og vi er nå svært godt fornøyd med å ha rekruttert Kirsti Slotsvik til stillingen, sier styreleder Eva Hagen i en pressemelding.

-Nå som utviklingen av Sørsida skyter fart, er vi glade for å få på plass en daglig leder for selskapet.  Noe av det første den nye daglige lederen skal ta fatt på er å legge til rette for det første utviklingsprosjektet på Sørsida, og i den sammenheng er vi også svært glade for at Ålesund Kommune starter arbeidet med å opparbeide Kulturhavna, sier hun.

-Dette gleder jeg meg til.

Å kunne være med på å videreutvikle hjembyen Ålesund som den vakreste byen i Norge er en drøm jeg har hatt det meste av livet, sier Slotsvik selv til jobben hun tiltrer i februar – mars neste år.

-Nå har jeg fått muligheten og den har jeg tenkt å bruke til det beste for alle som bruker byen. Og jeg gleder meg til å komme hjem fra Oslo, sier hun.