Forslag til bussruter klarForslagene til nye bybusslinjer er klare for Ålesund og omegn. Nå er det opp til politikerne. 

Rutebilstasjonen i Ålesund sentrum

- Giske og Ålesund kommune har også et felles problem med sprengt kapasitet i Valderøy- og Ellingsøy-tunnelen. Her er vi avhengige av å få flere reisende over på kollektivtransport for å redusere totalbelastningen på tunnelene, sier Svein Ivar Aarskog, rådgiver og fagansvarlig i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Politikerene bestemmer hva som blir realisert

Det er utarbeidet tre ulike alternativ med ulik kostnadsramme. For at alle forslagene skal kunne realiseres, må samferdselsavdelingen få ekstrabevilgninger på tilsammen 10 millioner. Et alternativ med ekstrabevilgninger på seks millioner vil føre til at mange av tiltakene kan realiseres, mens det siste alternativet, uten ekstra midler, bare vil føre til små justeringer og enkelte forbedringer på helg og kveld.

Se forslagene her!