Til toppen

Politikere og ledere fra fylket møter Mørebenken

I forkant av årets Nyttårskonferanse skal politikere og toppledere fra hele fylket møte Mørebenken. Hovedtema for møtet tirsdag 10. januar er utfordringene som venter fylket vårt i tiden fremover.

Politikere og toppledere fra hele fylket møter Mørebenken på Scandic Seilet i Molde.

Politikere og toppledere fra hele fylket møter Mørebenken på Scandic Seilet i Molde.

En av de største bekymringene som skal løftes frem på møtet, er forslaget til nytt inntektssystem, som nå er ute på høring. Dersom forslaget blir innført slik det nå er foreslått vil Møre og Romsdal fylkeskommune miste 187 millioner kroner årlig i inntekter fra Staten, sammenlignet med dagens modell.

De som stiller er: fylkesutvalet og fylkesordfører, ordførarer, ledere for regionrådene i fylket og toppledere i fylkeskommunen, med den nye fylkeskommunedirektøren Toril Hovdenak i spissen.

Møtet er åpent for media, og blir avholdt på Scandic Seilet Molde tirsdag 10. januar kl. 09.00-11.00.