Byggeskikkprisen for "Hotel 1904"Byplansjef Olav Høydal minnepris - byggeskikkprisen i Ålesund kommune deles ut til Brødrene Jangaard for omfattende restaurering av Løvenvoldgata 8 og Hotel 1904.

Brødrene Jangaard får byggeskikkprisen for omfattende restaurering av Løvenvoldgata 8 og Hotel 1904.

"Løvenvoldgata 8, idag Hotel 1904, ble tegnet av arkitekt Carl Christian August Michalsen (1869-1940) og oppført som byens sannsynligvis første hotell etter bybrannen i 1904. Siden den gang har det vært kontinuerlig hotelldrift i bygningen under ulike navn; Hotel Scandinavie, Grand Hotel og Hotel 1904.
 
Hotellet gjennomgikk i perioden 2018-19 en omfattende restaurering og oppgradering både eksteriør- og interiørmessig. Tilbakeføring av fasadeelementer som inngangsdører og vinduer, fasadebelysning og ny fargesetting er utført på en vellykket måte.

 

Inngangsdøren "Hotel 1904"

Det samme gjelder innvendig oppgradering der en har lykkes med å kombinere bruk av moderne møbler og interiørelementer med ivaretakelse av originale deler av interiørene på en måte som ivaretar hotellets identitet og historie.

Også den innvendige kafeen "Green Garden" er knyttet sammen med butikksenteret i det indre av kvartalet på en tiltalende måte og viser potensialet ved å utnytte de indre gårdsrommene i Ålesund sentrum". Arkitekt for ombyggingsarbeidene har vært Invit arkitekter, heter det i pressemeldingen.

Vi gratulerer og takker for den grundige innsatsen for å gjøre Ålesund sentrum enda vakrere!

Se flere bilder under. 

Denne fantastiske lampen er noe av det første som møter deg inne på Hotel 1904 i Ålesund sentrum.

"En har lykkes med å kombinere bruk av moderne møbler og interiørelementer med ivaretakelse av originale deler av interiørene på en måte som ivaretar hotellets identitet og historie"