Til toppen

\ loading=

Blir ny leder for Sørsida Utvikling AS

Sørsida Utvikling AS har ansatt Peter Wahl Hareide som daglig leder i selskapet. Hareide er opprinnelig fra Ålesund, og flyttet tilbake til byen sammen med familien for fire år siden etter flere år i Oslo og Trondheim. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kommer til stillingen i Sørsida Utvikling fra jobben som daglig leder i Holte Consulting Ålesund AS.

Peter Wahl Hareide kjenner godt til Sørsida. Nå skal han lede arbeidet videre.

Styreleder Eva Hagen i Sørsida Utvikling sier at de er svært fornøyde med å rekruttere Peter Wahl Hareide til stillingen.

– Peter kjenner Sørsida godt fra før, og har arbeidet for selskapet i halvannet år allerede, da som innleid. Han starter derfor ikke med blanke ark, og det er godt for selskapet å både få en sømløs overgang med dagens leder, og at vi beholder kontinuitet i forhold til det pågående arbeidet i selskapet.  Peter har allerede ledet arbeidet med å kartlegge avhengigheter og infrastruktur på Sørsida, og jeg ser frem til at han nå skal ta oss videre i samarbeidet med bl.a Momentium, fylkeskommunen og kommunen og en rekke andre aktører med interesse for Sørsida, sier hun.

Viktig at prosjektet lykkes

Peter W. Hareide sier han er både ydmyk, stolt og motivert til å ta over stafettpinnen med å utvikle Sørsida.

– Ikke bare ser jeg på dette som faglig interessant med tanke på min bakgrunn, men som Ålesunder og innbygger er jeg også svært interessert i at utviklinga av Sørsida og bysentrum lykkes. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven på heltid fra høsten av, sier han.

Styreleder Eva Hagen i Sørsida Utvikling sier de er svært glade for å ha rekruttert Peter Wahl Hareide som ny daglig leder.

I tillegg til å ha erfaring med prosjektledelse og prosjektstyring av bygg- og eiendomsprosjekter, har den nye daglig lederen et brennende engasjement for bærekraftig byutvikling.

– Bærekraftig utvikling, er noe som virkelig engasjerer meg, og på Sørsida blir dette mer relevant enn noen gang. Spesielt miljø-saken har jeg mye konkret kunnskap om. Er det ett sted vi bør kunne få til et forbildeprosjekt innen miljø i Møre og Romsdal så er det på Sørsida. I byutvikling er sosial bærekraft helt sentralt for å lykkes – og vi skal bruke dette aktivt for å utvikle denne delen av byen for alle, legger han til.

Hareide tiltrer stillingen 1. september 2023.

Fakta om Sørsida Utvikling AS: Sørsida Utvikling AS ble etablert 2019 og er 100 prosent eid av Ålesund kommune. Sørsida Utvikling sitt formål er å legge til rette for, samt delta i, utviklingen av kommunens eiendommer innenfor planområdet. Sørsida skal i henhold til Ålesund kommunes eierskapsmelding for SUAS utvikles til å bli et foregangseksempel på byområde med bærekraftige løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftsmål. SUAS skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta offentlige og byutviklingsmessige hensyn.