Til toppen

\ loading=

Avtale kan sikre første byggetrinn på Sørsida

Sørsida Utvikling håper snart å komme i mål med en avtale med Statens Vegvesen som gjør at første steg på Sørsida kan få oppstart i august neste år.

Sørsida Utvikling ønsker at massen, som skal fjernes under byggingen av Lerstad-tunnelen, skal kunne brukes når det første byggetrinnet settes i gang på Sørsida.

– Vi jobber opp mot Statens Vegvesen, for vi ønsker at steinen som blir hentet ut fra Lerstad-tunnelen skal brukes på det første boligfeltet på Sørsida. Vi håper å ta imot det allerede i august neste år. Så planleggingen av det boligfeltet har høy prioritet hos oss nå, sier daglig leder i Sørsida Utvikling, Peter Wahl Hareide.

– Vi og Statens vegvesen jobber med en avtale om utfylling av sjøarealet og har tett dialog, legger han til.

Havnepromenade

Området som boligblokkene skal bygges på er på sjøsida fra Kiperviktorget til krysset Korsegata/Keiser Wilhelms gate.

– Dette kan vi sette i gang med fordi det er et stort boligprosjekt som ikke kommer i konflikt med cruisetrafikken. Det vil gi oss en fin mulighet for oss å få hjulene til å begynne å rulle.

Dersom avtalen går i boks, vil det også være gunstig for Statens Vegvesen.

– Sjøgata er i svært dårlig stand. Så der kan de bruke steinen fra tunnelen på Lerstad til å bygge en helt ny vei, sier Hareide.

–  Dette vil være starten på en fin havnepromenade som etter hvert vil gå langs hele Sørsida. Det er også snakk om å få en gang- og sykkelvei fra dette området og inn til Color Line Stadion, legger han til.

Kulturhavna

Nå venter Sørsida Utvikling spent på hva som vil bli utfallet i saken om at Ålesund kommune og Fylkeskommunen i samarbeid, formelt sett skal kjøpe vestsida av Kulturhavna, som behandles i fylkestinget 11. desember. Det vil betyr at man kan starte utviklingen av skole, teater og kulturskole i området. Samtidig skal kommunen, fylkeskommunen og Sørsida Utvikling lage et konsept for hele Kulturhavna, på begge sider av Brosundet.

– Det jobbes med to kulturhalvdeler, på hver side av Brosundet med private og offentlige kulturaktører. Blant andre Terminalen Byscene skal være en sentral aktør også i fremtidens Kulturhavn. De er jo allerede godt etablert på Sørsida.

– Vi håper på positiv behandling i fylkestinget for et ja betyr at vi kan starte arbeidet allerede i januar.

Begge avtalene betyr mye for utviklinga av Sørsida.

– Vi har nå mulighet til å bygge en god del boliger, fordi vi vil at folk skal kunne bo i sentrum av byen. Dessuten ønsker vi ei kulturhavn, for å gi et tilbud til innbyggerne etter klokken 16:00. Begge deler er like viktig for Ålesund sentrum, sier Hareide.

FØRSTE TRINN: Her skal første trinn bygges ut.
Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!