Til toppen

\ loading=

Aco skal bygge knutepunktet i sentrum

Møre og Romsdal fylkeskommune signerte i dag kontrakt med Aco Anlegg AS for byggingen av det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum. - Vi er glade for at det ble en lokal entreprenør, sier Torbjørn Vatnehol som er prosjektleder i Bypakke Ålesund.

Nå er byggingen av det nye kollektivknutepunktet i sentrum like om hjørnet.

Entreprenøren ACO Anlegg vant anbudet som er ett av prosjektene i Bypakke Ålesund. De har vært med på bypakke-prosjekt tidligere, og gjorde tiltak for tryggere skolevei i 2022.  Kontraktsummen for oppdraget er på 74 millioner kroner og byggetiden er estimert til ett og et halvt år.

Aco Anlegg forteller at de er svært tilfredse med å ha fått jobben i Ålesundsgatene, som i lokal målestokk er en stor jobb.

– Vi ser på jobben som krevende med tanke på all trafikken som er tett på anlegget. Det blir viktig at vi får lagt gode planer for gjennomføringen og at prosjektet i så liten grad som mulig blir ei belastning for trafikk og næringsdrivende, sier Tarjei Rødset fra Aco anlegg.

De planlegger å starte arbeidet i Korsegata i midten av juni, og det vil komme egen informasjon om det.

Illustrasjon av det nye kollektivknutepunktet som skal stå ferdig om ett og et halvt år.

Mer effektiv bussavvikling

Prosjektet er en del av kollektivsatsingen i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetida mellom Hessa og Moa. Med ny løsning for buss i sentrum blir det av- og påstiging i Keiser Wilhelmsgate og Korsegata. Prosjektet vil også frigjøre plass til videre utvikling av Sørsida.

– Dette blir en del av et mer effektivt buss-system for heie byen, i tillegg til at området blir finere å oppholde seg i, sier Torbjørn Vatnehol, prosjektleder i Bypakke Ålesund.

Byggearbeidet vil foregå i etapper, og det vil heile tida være mulig for fotgjengere å gå mellom gatene på tilrettelagte gangveier. Fylkeskommunen er i dialog med næringsdrivende for løsninger på varelevering og tilkomst til garasjeanlegg i byggeperioden.