Vil ha gangforbindelse til Brunholmen-Aspøya er en av de flotteste bydelene vi har, men som den ligger nå er den mer ei blindgate enn attraktiv bydel. Ved å knytte Brunholmen sammen med sentrum vil publikum kunne gå i sløyfe og benytte seg av alle de ulike tilbudene på en mye bedre måte, sier de to vel vitende om at dette er en idé mange har prøvd å løfte før.

(Tekst: Fridgeir Walderhaug. Foto: Sindre Veblungsnes)

Trine Klemetsen i Bypatrioten og Ivar Breivik i XL-Gruppen vil løfte frem idéen om gangforbindelse til Brunholmen.

-Poenget er at dette nå er så tidsriktig som det kan bli, sier Trine Klemetsen i Bypatrioten som selv er en av de som ofte ergrer seg over at man ikke bare kan smette seg over på andre siden.

-Det blir gjerne til at man tar bilen og det burde være helt unødvendig når man kunne ruslet seg over eller under Brosundet og få til en mer aktiv bruk av det som er selveste juvelen i sentrum. Om vi skulle ha noen «gamle by» så er det jo i tilfelle Moloveien og Brunholmen. Men aktørene som holder stand her trenger også tilgang på folk skal der vokse kunne frem nye og spennende tilbud, sier hun og viser til den positive aktiviteten som nå er rundt Jugendstilsenteret og Hotel Brosundet i ene enden og Teaterfabrikken i andre.

-Om vi ser på de mange tilreisende turistene vil de kunne bevege seg fra Hurtigruten eller cruisehavna til Brunholmen og ta Hellebroa tilbake. I sløyfe i stedet for frem og tilbake som man må nå, sier Ivar Breivik i XL-Gruppen.

-Det vil kunne danne et helt nytt grunnlag for at enda flere nisjebutikker og kunstnere kan etablere seg i de unike lokalene som ligger i gateplan på Aspøya. Man skal heller ikke glemme de rundt 400 studentene på Akademiet som også kan bruke byen på en ny måte, legger Klemetsen til.

(Fortsetter under). 

Det er her man ser for seg å knytte bysentrum sammen. Tidsriktig, sier byplansjefen som sier at mange byer har lykkes med "smarte forbindelser".

Får støtte av byplansjefen

-Dette har jo vært tenkt i flere tiår, men tiden er absolutt inne for å løfte den på nytt.  Dette er tidsriktig og en type byutvikling som vi ønsker. Det handler om «smarte forbindelser». De planene og idéene som er presentert om gangvei fra sentrum til Volsdalsberga er i samme kategori, sier Ole A. Søvik, byplansjef i Ålesund kommune. 

Han ser for seg flere muligheter.

-Det har vært diskutert både undergang og bro, men kanskje kunne vi trekke paralleller til det maritime miljøet som jobber med autonome løsninger? En førerløs båt eller fløtt som går i trafikk til og fra. Da snakker vi jo fremtidens Venezia, sier han.

Bypatrioten kjenner det kribler. Vi har jo alt vi trenger. En positiv kommune og et fantastisk fagmiljø rundt Campus og NTNU. Kanskje det var det som skulle til?

De flotte butikkene og galleriene i Apotekergata trenger tilgang på enda mer folk.

Hotel Brosundet med Brosundet Bar og Maki har allerede store planer for endring som man håper vil skape enda mer byliv på Aspøya.