Til toppen

– Vi må begynne der vi bor!

– Vi har ikke lyst å flytte, vi har lyst å være her vi, men da må det skje noe. Vi ønsker å betale skatt, vi ønsker å bidra både privat og fra våre selskaper, men jeg tror ikke folk flest skjønner hvordan formueskatten fungerer i praksis, sier Knut Flakk og Roger Hofseth som drar i gang en egen aksjon for å sikre norsk eierskap.

De to initiativtakerne Roger Hofseth og Knut Flakk mener det er viktig og riktig å starte engasjementet der man bor.

«Aksjon for norsk eierskap»

Knut Flakk var en av flere som delte sin bekymring fra scenekanten da nærmere 200 personer var samlet på Atlanterhavsparken i Ålesund for å bidra til stiftelsen av det som har fått navnet «Aksjon for norsk eierskap». De vil ha vekk skatten på det som betegnes som arbeidende kapital.

Nærmere 200 personer var tilstede på Atlanterhavsparken i går kveld da “Aksjon for norsk eierskap” så dagens lys.

– Det er ikke sånn at dette er penger vi har på vår private konto. Jeg er redd mange har det inntrykket, og det er feil. Denne skatten rammer selv når bedriftene går med underskudd. For å klare å betale formueskatt må vi da rett og slett tappe bedriftene. Det er klart det går utover både drift, planlagte investeringer og arbeidsplasser. Denne skatten må bort, og vi må ta diskusjonen om hvordan, sier han.

På skjermen viser han blant annet oversikt over prosjekter som stod på trappene til realisering før dagens regjering ifølge initiativtakerne til aksjonen dro til med ytterligere skattetrykk. Nå er flere av prosjektene strøket. De lar seg ifølge Flakk ikke gjennomføre.

– Et svik fra egen regjering, sa Jan Olav Tryggestad (Sp) fra scenekanten. Han forklarte også hvorfor. Kommunene trenger at lokale bedrifter er tilstede og skaper arbeidsplasser.

Vi trenger patriotkapitalen

Ordfører i Stranda Jan Ove Tryggestad (Sp) kaller situasjonen et svik fra egen regjering.

– Er det en ting våre bygder og kommuner trenger for å overleve så er det tilførsel av folk og kapital. Vi er helt avhengige av patriotkapitalen, som jeg kaller det. Vi er avhengige av at Knut Flakk investerer og skaper arbeidsplasser, sier han om viktigheten av å se lokalt eierskap og viljen de har til å satse.

Vi konkurrerer mot utlandet

– Denne skatten undergraver norsk eierskap, og gir ulike rammevilkår for norske og utenlandske eiere, sier sjefsøkonom Elisabeth Holvik fra Sparebank 1 til en lydhør sal.

Hun er midt i foredraget som ikke bare viser hvorfor vi bør frykte oppkjøp av sterke krefter, som for eksempel fra Kina, men også hvordan denne skatten rammer det hun beskriver som den svakeste kapitalgruppen; gründerne.

– Denne skatten tar også innovasjonskraften, sier hun og viser hvordan formueskatten treffer nystartede bedrifter på vei gjennom «dødens dal». Den kritiske tiden i løpet, der man er usikre på om en overlever. Ei tid der man heller ikke får drahjelp økonomisk fra finansinstitusjoner, banker og investorer.

Knut Flakk i samtale med Per Vidar Kjølmoen (Ap). – Vi er her for å lytte, sier han.

Målet med aksjonen er å nå ut med informasjon

– Vi har gjort våre undersøkelser. Folk som har fått dette godt forklart, vil ikke ha skatten. Det gir oss et tydelig signal om at her er behovet for å få frem fakta. Folk flest må skjønne hvordan dette fungerer. Inkludert våre politikere, sier initiativtaker til aksjonen Roger Hofseth som presiserer at dette er en «ikke-politisk» aksjon som har som mål å nå ut til alle.

Og i salen denne kvelden finner man ei god blanding av nettopp bedriftsledere og politikere.

Er her for å lytte

– Vi skal ikke glemme at store deler av næringslivet går veldig bra og at samlede skatter og avgifter er lavere nå enn i 2013, men vi hilser denne diskusjonen velkommen. Den er viktig for alle. Ikke minst for næringslivet her i Møre og Romsdal, sier Per Vidar Kjølmoen (Ap) som legger til at han er til stede, nettopp for å lytte.

Se flere bilder: