Til toppen

\ loading=

Sparebanken Møre vurderer totalrenovering av hovedkontoret

Etter 90 år og mange ombygginger av eksisterende lokaler, planlegger Sparebanken Møre en større renovering av hovedkontoret i sentrum av Ålesund.

En del av sentrumspulsen

Hovedkontoret har vært gjennom mange ombygginger, tilpasninger og et omfattende vedlikehold. Nå har banken kommet til et punkt hvor byggets tilstand er så lite egnet til moderne bankdrift at det må gjøres omfattende endringer for fortsatt å kunne bli i lokalene.

Gjennom høsten har banken vurdert flere alternativer med hensyn til fremtidig hovedkontor, både på dagens adresse og andre steder. Det er imidlertid mye historie forbundet med kvartalet hvor banken ligger i dag og banken ser dette som en del av et større bilde, knyttet til byutvikling i Ålesund. Samtidig er det langt mer bærekraftig å renovere et eksisterende bygg enn å bygge helt nytt.

– Vi ønsker å fortsatt være en del av sentrumspulsen og bidra til byutviklingen i Ålesund også i fremtiden. En stor del av bankens stolte historie ligger i denne adressen og bygget er for mange et landemerke i sentrum. Vi synes det er spennende om en utvikling av dagens hovedkontor blant annet kan være med på å aktivere byrommene mot sør og vest, sier Trond Lars Nydal adm.dir. i Sparebanken Møre.

Behov for oppgradering

Dagens kontorbygg har vært utbedret jevnlig gjennom årene, men kan ikke tilpasses moderne bankdrift uten vesentlige inngrep. Utfordringer med tekniske system, ventilasjon, varmestyring og energiutnyttelse begrenser mulighetene for å sikre gode arbeidsvilkår og krav til fremtidige arbeidsmetoder.

– Dette er en stor beslutning for banken, og vi ser på ulike alternativer for rehabiliteringen av bygget. Målet er å sikre bærekraft gjennom alle ledd i prosessen, både i byggefasen og ved senere bruk. Gode bærekraftige valg innen energieffektivisering og gjenbruk av materialer er stikkord som er viktige i prosjektet. De siste årene har måten vi arbeider på endret seg, og lokalene må være fleksible nok til å kunne tilpasses fremtidige behov, forteller Nydal.

Gode nyheter for byggebransjen

Banken er i en tidlig fase av planleggingen, og har arbeidet for å få på plass et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for veien videre. Planleggingsarbeidet vil pågå utover i 2024.

– Målet er å finne en god og fremtidsrettet løsning for hovedkontoret, som forhåpentligvis også kan bidra til et mer levende bysentrum. Vi tror at renoveringen kan gi et godt tilskudd til aktiviteten i en periode der mange utbyggingsprosjekter er satt på vent eller lagt helt bort, sier Nydal.

Prosjektet består av flere faser og i denne innledende fasen har Sparebanken Møre inngått et samarbeid med den lokale avdelingen i Consto Midt-Norge AS, som er en totalentreprenør innen bygg og anlegg. I tillegg er Holte Consulting Ålesund AS valgt som byggherreombud, og vil bistå Sparebanken Møre med prosjektledelse i denne fasen, står det i pressemedlingen som gikk ut i dag.

Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!