Til toppen

Nå utbedres tunnelene

Hver dag er det 10 000 som kjører gjennom Ellingsøytunnelen. Om fem dager må de endre reisevaner.

Det blir store endringer med kollonnekjøring når Vegvesenet oppgraderer og utbedrer Ålesundstunnelene.

Det blir store endringer med kollonnekjøring når Vegvesenet oppgraderer og utbedrer Ålesundstunnelene.

1. november går startskuddet for utbedringen av Ellingsøytunnelen. Godøytunnelen følger etter 8. november og Valderøytunnelen 29. november.

Skal bli tryggere


-Vårt mål er å gi trafikantene tryggere tunneler. Det stilles strenge krav til sikkerheten i tunnelene og det er behov for en omfattende utbedring. Tunnelene blir stengt med kolonnekjøring mens de pusses opp til dagens standard, heter det i pressemeldingen fra Statens Vegvesen.

(Fortsetter under)

 

Foto: Knut Opeide

Foto: Knut Opeide

Stengte tunneler med kolonnekjøring

Det finnes ingen omkjøringsveger for Godøytunnelen og Valderøytunnelen. Det betyr at trafikanter må tilpasse seg kolonnetidene og reise kollektivt hvis man kan. For Ellingsøytunnelen er det omkjøring på fylkesveg 107 via Stette. Nødetater i utrykning vil slippe gjennom tunnelene.

Ferdig desember 2018

Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal være ferdig utbedret desember 2018.

Arbeidet i Godøytunnelen skal være ferdig våren 2019.

Ellingsøy- og Valderøytunnelen

Ellingsøy- og Valderøytunnelen blir åpen fa kl. 06.00-20.00.

Mellom kl. 20.00-06.00 blir tunnelene stengt med kolonnekjøring. Kolonnene går fra begge sider samtidig.

Godøytunnelen blir helt stengt med kolonnekjøring til faste tidspunkt.

For å ivareta arbeidsmiljøet til de som skal arbeide i tunnelen blir det ei øvre tak på 30 kjøretøy i kolonnene. Når det er kontinuerlig kolonnekjøring er det ikke tak på antall kjøretøy i kolonnene.

La bilen stå – velg buss og båt

Vegvesenet oppfordrer de som kan om å reise kollektivt. Det blir flere flybusser til Vigra morgen og kveld. De har prioritet i kolonnene gjennom tunnelene.

Les mer om trafikkavvikling, kolonnetider og hurtigbåt og buss her!