Kunstlotteri for nytt gress i ballbinger på EllingsøyaFAU-foreldre ved tre skoler på Ellingsøya har samlet inn masse flott kunst de nå skal lodde ut til inntekt til nytt kunstgress i tre ballbinger. Og en rekke kunstnere har bidratt til prosjektet.

May-Britt Myklebust (t.v) og Jeanette Lorgen er to av foreldrene i FAU på tre skoler på Ellingsøya som nå kjører stort kunstlotteri til inntekt for nytt kunstgress på tre ballbinger. På Kvervesenteret kan alle som vil nå få se de 39 bidragene fra i alt 39 kunstnere.

-Det er helt fantastisk. Hele 35 kunstnere har bidratt med til sammen 39 flotte kunstverk, sier Jeanette Lorgen og May-Britt Myklebust.

Begge er engasjert i FAU på en av de tre skolene på Ellingsøya. Og alle skolene har hver sin ballbinge som er i FAU sitt eie og som sårt trenger nytt dekke, altså kunstgress. Slikt koster. Derfor setter foreldrene alle kluter til for å få inn pengene.

-Prisen er på til sammen 600.000 kroner, så nå aksjonerer vi på flere fronter for å få inn pengene til kunstgresset. Vi søker støtte hos stiftelser og andre vi vet gir slik støtte, og vi håper på lokal støtte fra næringslivet, sier Lorgen.

Men her og nå er det altså kunst som skal få inn penger til prosjektet.

Kunstverkene har en samlet verdi på 130.000 kroner og en kan nå se alle bidragene som er utstilt i Kvervesenteret.

(Fortsetter under).

Ørnulf Opdahl er en av kunstnerne som har gitt sitt bidrag. (T.v).

-Det er både amatører og proffe kunstnere som har gitt sine bidrag, sier det to og ramser opp navn som Ørnulf Opdahl, Inger Giskeødegaard, Geir Hansen og Robert Steinnes blant de 35 bidragsyterne.

-Vi kommer til å være her på fritiden framover slik at folk kan komme å se, før de eventuelt kjøper mange lodd på vippslotteriet vårt, til 25 kroner loddet, sier Jeanette Lorgen.

Mandag er foreldrene der fra 17.00 til 19.00, torsdag til samme til, men også på formiddagen fra 10.00 til 12.00, og lørdag fra 11.00 til 15.00.

Ønsker du å kjøpe lodd kan du vippse 25 kroner pr. lodd til 650961 og merke innbetalingen med navn og telefonnummer.

Og ønsker du å se kunstverkene på data kan du også gå inn på facebooksiden FAU har startet til formålet.