Julenissen har fått nye eiere



Da nyheten kom om at ViC Thunem skulle flytte, ble det raskt satt i gang en nisseaksjon. For hvem skulle da ta vare på den kjære nissen, nesten selve symbolet på julen i Ålesund sentrum?

Gjengen fra Sparebank 1 SMN med det store julenisseløftet! Det var ikke bare bar å få den opp og ut. Med mye fliring, litt strev og godt samarbeid så gikk det tilslutt!

-For oss ble det dessverre ikke aktuelt å ta den med videre, sier Vibeke Breivik Giskeødegaard, som er på flyttefot og glad for at nye krefter vil passe på den tradisjonsrike julenissen. 

Nissen som «alltid» har vært et kjært symbol midt på St. Olavsplass stod i fare for å bli lagt igjen i en kjeller. Han gikk rett og slett ei uviss fremtid i møte. Sånn var det ingen som ville ha det. Heller ikke naboene i Sparebank 1 SMN som siste årene har vært på mer enn en redningsaksjon for at den både skulle bli tatt vare på og montert opp.

-Da vi skjønte at den stod i fare for å bli fraflyttet ble det rett og slett krisemøte i banken her, forteller regionbanksjef Marita Løvik Stadsnes som dermed samlet troppene for å legge ei plan.

-Vi ble jo først koblet på saken for noen år siden den gangen da nissen trengte både rehabilitering og nye lys. Vi fikk jo umiddelbart et godt forhold til den litt kostbare karen, sier Jan Rune Hurlen om det som har blitt et litt annerledes sponsoroppdrag.

Den store julenissen som er i to deler før den monteres, skal nå opp på fasaden hos Sparebank 1 SMN til jul.

Sammen med de gamle eierne i Thunem, ble de enige om å sørge for at nissen skulle bli godt ivaretatt og at Sparebank 1 SMN skulle få ta over eierskapet.

Dermed er kan man forsikre om at nissen kommer opp på veggen også i år.

-Men altså ikke på samme plass som folk er vant til å se den, sier hun.

-Nå skal den opp på bankens fasade. Fortsatt på St. Olavsplass.

-Den er pusset og klar så dette lover vi å markere på en skikkelig måte, sier hun.

Ikke hver dag man "stikker av" med byens nisse. Midt i kontortiden...

-Her skal han få det bra, sier teamet i Sparebank 1 SMN som gleder seg over å ha sørget for at nissen er ivaretatt!

På vei til eget lager i banken på St. Olavsplass