Ikke konkrete planer for bybibliotekI en sak i Sunnmørsposten 4. desember vedrørende bibliotek på Moa uttaler kultursjefen i Ålesund at det jobbes for et nytt hovedbibliotek på sørsida. Dette får Bypatrioten til å stusse, for vi har så langt ikke sett eller hørt noe om konkrete planer på sørsiden. 

Bibliotek er ikke hva det en gang var. En plass man ble hysjet på I dag er bibliotekene en fantastisk møteplass og formidlingsarena. Hovedavdelingen for bibiloteket i Ålesund, ligger og skal fortsatt ligge i sentrum. Når kommer det trengte løftet på lokaliteter og tilbud som viser at man mener alvor i utviklingen av et urbant bysentrum?

«I Ålesund sentrum jobber vi fortsatt mot et nytt hovedbibliotek på sørsida. Et nytt bibliotek på Moa vil ikke endre de planene», sier kultursjef Oskar Skulstad til Sunnmørsposten

Dette får Bypatrioten til å stusse, for vi har så langt ikke sett eller hørt noe om konkrete planer på sørsiden.

Vi noterer oss noen spørsmål og slår på tråden.

-Hei kultursjef. Dette er Bypatrioten. Kan du si noe om hva som gjøres for nytt bibliotek i sentrum helt konkret?

-Når jeg sier jobber, så mener jeg egentlig at her er en del planer. Nå er det ikke lenge til første byggetrinn for kulturskolen, og vi er jo i en vanskelig situasjon med Robek, men når vi får begynt å jobbe med sørsiden så vil vi også kunne bli mer konkret. Da skal vi jobbe knallhardt for å få nytt bibliotek på sørsiden.

-Så der er ikke noe konkret på gang?

-Det handler jo om å holde det varmt internt og følge opp. Resten av sørsiden er jo heller ikke konkret enda.

-Så der foreligger ikke noe vedtak på dette?

-Der ligger ikke et vedtak i planene, ikke formelt, til det er vi for tidlig i prosessen. Så viktig at Bypatrioten fortsetter å framsnakke kultur og bibliotek!

-Thon gruppen har jo en uttalt strategi på å styrke handelen ved å tilføre kulturelle tilbud og urbane kvaliteter. Har du noe forhold til at dere ved å legge biblioteket hit, styrker det? Styrker varehandelen på Moa?

-Mitt utgangspunkt som kultursjef er jo å lage et best mulig tilbud for alle i Ålesund. Som jeg ser det er dette derfor et prima forslag, i helt nye lokaler som vil bli en mye trengt møteplass for indre bydel.

-Det skjønner vi også. Vi ønsker også at de i indre bydel skal ha et godt tilbud, men ser du problemstillingen ved at dere ved å velge denne løsningen støtter opp om handelen på Moa?

-Ja, jeg ser det, og forstår jo hvorfor Thon-gruppen inviterer oss til en løsning som dette. At de er tjent med det. Men min jobb er å lage et best mulig tilbud, så slik jeg ser det er dette en vinn-vinn situasjon.

Kommentar:

Bypatrioten har ingen problemer med å se at et tilbud som dette er forlokkende, men må igjen minne om konsekvensen av enkle valg. Man har et overordnet ansvar for å utvikle en hel by, og igjen et bysentrum som man i festtaler liker å trekke frem som urbant og attraktivt.

Så skjer det nok en gang. At utviklingen går fortere i indre enn ytre bydel. Dette handler om å klare å se hvor man går. Om god samfunnsutvikling. Det handler av og til om kunsten å si nei. Også i indre bydel, dersom målet er noe som er viktig der fremme.

Bypatrioten utfordres her altså av kultursjefen på å fortsette å fremsnakke kulturliv og bibliotek. Noe vi gjør på eget initiativ hver eneste dag. Den ballen sparker vi elegant tilbake med utfordringen om å komme med konkrete planer for Ålesund sentrum. Så langt har vi kun sett nyetablering kino, og nå potensielt bibliotek, inne på et kjøpesenter på Moa.

Bygger det attraktivitet? 

Les tidligere sak: 

Bibliotek på Amfisenteret? 

Et artig paradoks at fylket legger sine mange møter om "Bysmart" til biblioteket i Ålesund sentrum. Ei foredragsrekke som har målrettet fokus på byliv...

Det er trist om man ikke skjønner at dette ikke handler like mye om god utvikling for indre bydel som ytre.