Til toppen

\ loading=

Færre soner skal gi flere reisende

Møre og Romsdal er det fylket i landet som har flest soner for bussreisende. Nå foreslår fylkeskommunedirektøren å redusere tallet på soner fra 500 til sju. Målet er å gjøre det enklere for for reisende.

I dag har fylket vårt en avstandsbasert sonestruktur med seks-kilometers soner. Dette er krevende å administrere og fører til at FRAM må tilby langt flere billettyper enn andre steder med færre soner.
Det gjør det vanskelig for kundene å orientere seg om alt fra takstregler til soner og billettyper.

Vil øke antall reisende

Møreforsking har utarbeidet en rapport som ser på hvordan ei større endring i sonestrukturer og ulik prising kan påvirke tallet på reisende. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget fra rapporten, anbefaler fylkeskommunedirektøren å redusere tallet på soner fra over 500 til sju, og innføre en prismodell som har en grunnpris for éi sone og et påslag for dei neste sonene den reisende er innom.

Fylkestinget har nå bedt fylkeskommunedirektøren om å greie ut ny takst- og sonestruktur for kollektivtrafikken i fylket med mål om å øke antallet reisende.

Enklere å orientere seg

Med ny sonestruktur vil FRAM kunne forenkle produktporteføljen og i tillegg til enkeltbillett kun ha følgende produkter:

Periodebillett buss 30 dagar
Periodebillett buss 7 dagar
Periodebillett 24 timar
FRAM Ung
FRAM Student
FRAM Voksen Buss+Båt

På sikt vil det også bli mulig, med bakgrunn i ny sonestruktur, å tilby fleksible billettløsninger som er bedre tilpasset behovet til de reisende.

Første politiske behandling av saken blir i eldrerådet 22. mai. Deretter skal den i mai og juni innom både rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, ungdomspanelet, samferdselsutvalget og fylkesutvalget, før endelig behandling i fylkestinget 19.-21. juni.

Endring i sonestruktur vil gi en reduksjon i inntekter på rundt seks millioner kroner årlig for FRAM, men varigheten av inntektsreduksjonen kommer an på når de positive og langsiktige effektene av omleggingen slår inn. Totalt sett for fylket vil ny sonestruktur gi flere reisende.

I første omgang gjelder dette for buss, og fylkeskommunedirektøren foreslår at reiser med hurtigbåt beholder samme pris- og sonestruktur som i dag.

For mer og fullstendig informasjon se mrfylke.no.