Dramatisk for byen og elever dersom kutt vedtas-Fylkestingsrepresentanter fra Ålesund og omegn som stemmer for fylkesrådmannens forslag, stemmer også for en utarming av Ålesund sentrum og gjør det vanskelig å realisere sørsida, er budskapet i et brev fra Skoleutvalget ved Ålesund Videregående skole som i forrige uke ble sendt til samtlige fylkestingspolitikere. Dette skjer nå, og vil kunne ramme mange. Les hele bekymringsmeldingen:

Om foreslåtte kutt blir vedtatt, kan det bety dramatiske endringer for både elever og Ålesund by med sine sørsideplaner, sier Skoleutvalget ved Ålesund Videregående skole.

Ålesund videregående skole rammes knallhardt av fylkesrådmannens innstilling til kutt i videregående opplæring. Kutta vil få store konsekvenser for elevenes valgmuligheter og for byen. Skoleutvalget ved Ålesund vgs vil sterkt fraråde fylkespolitikerne å vedta forslagene.

Kutta vil ramme mange

De videregående skolene i Ålesund rekrutterer elever fra et stort omland. Kutt i tilbud i Ålesund vil ramme elever fra alle ungdomskolene i nye Ålesund kommune, samt Sula, Giske, Hareid og Sykkylven og videre utover.

Relevant opplæring

Fellesnevneren for tilbuda som er foreslått kutta ved Ålesund vgs er at de i særlig grad innfrir det som politikerne selv og regjeringen etterspør: Relevant og praksisnær opplæring, samarbeid med lokalt læringsliv, og kompetanse som regionen trenger. Disse tre tilbuda er foreslått kutta:

Medier og kommunikasjon (ME) 
Yrkes- og studiekompetanse (YSK) på Salg, service og reiseliv 
Studiespesialisering med entreprenørskap (CREO)

Til sammen har disse tilbuda hatt samarbeid med nærmere 100 lokale bedrifter de siste tre åra. Elevene lærer gjennom praksis, de får nettverk og erfaring, og et solid fundament for videre studier og arbeid.

Skoleutvalget ved Ålesund vgs ber politikerne om ikke å ta bort disse praksisrettede utdanningene. Ikke reduser bredden i utdanningstilbudet i Ålesund, og ikke press elever til å velge tilbud som de ikke er motivert for.

(Fortsetter under) 

Ålesund må tilby Medier og kommunikasjonDet har blitt sagt og skrevet mye sant og godt om kvalitetene ved de estetiske og kreative tilbudene. Fylkesutvalget gikk derfor inn for å ikke kutte i Musikk, dans og drama, og å opprettholde tilbudene innen Kunst, design og arkitektur. Det er bra. 
Det mest søkte av de kreative studieforberedende tilbuda, Medier og kommunikasjon, har fylkesutvalget fortsatt til hensikt å kutte. Det kan vi ikke forstå.YSK-tilbudet er en suksessInnen Salg, service og reiseliv har Ålesund vgs et unikt fireåring tilbud, der elevene får yrkes- og studiekompetanse (YSK). De går ut med både fagbrev og generell studiekompetanse. 

I delrapporten argumenteres det med at det fortsatt vil være tilbud om Medier og kommunikasjon hos private aktører i Ålesund. Skoleutvalget mener det er et svært uheldig grep av fylket å avvikle et populært offentlig tilbud og et solid fagmiljø, selv om det finnes et privat alternativ. Vi blir overrasket dersom en slik beslutning har bred politisk støtte.
Gjennom fire år har de praksis i ulike servicenæringer i regionen, og får akkurat den kompetansen som bransjen etterspør, med solid fagkompetanse i bunnen. Tilbudet er foreslått tatt ut.

YSK-tilbudet ved Haram vgs innen tekniske fag (TAF) var også foreslått kutta, men fylkesutvalget hørte på innvendingene og går inn for å opprettholde dette.

Skoleutvalget ser ingen grunn til å kutte YSK ved Ålesund vgs. Tilbudet er også økonomisk rimelig å drifte, slik som dette er organisert ved skolen. Rådgiverne ved ungdomskolene fortviler over at tilbudet kan forsvinne, og næringene melder om motiverte elever som leverer. YSK er en suksess, og bør opprettholdes.

Entreprenørskapsskolen

Ålesund vgs har hatt pedagogisk entreprenørskap som utviklingsområde siden 2014. Dette handler om en relevant, praksisnær og elevaktiv måte å lære på, uavhengig av utdanningsprogram. Skolen en den eneste på Sunnmøre som har tilbudet Studiespesialisering med entreprenørskap (kjent som CREO). De siste åra har søkinga gått noe ned, og har variert fra år til år. Høsten 2019 kom Vg1-tilbudet ikke i gang, og linja er nå foreslått kutta.
Skoleutvalget mener at tilbudet bør være søkbart fram mot søknadsfrist 1. mars. Bare dersom søkinga blir svak kan tilbudet kuttes. Regionen trenger innovative entreprenører med kompetanse i idéarbeid, produktutvikling og bedriftsetablering.

Sørsidebygget kan ryke

Å kutte de tre nevnte tilbuda ved Ålesund vgs kan i ytterste konsekvens bety at Sørsidebygget ikke lar seg realisere, for hva blir igjen?

Musikk, dans og drama og Kunst, design og arkitektur er vedtatt flytta fra Fagerlia til Ålesund vgs, og er tenkt inn i Sørsidebygget sammen med bl.a. de tre tilbuda som er foreslått kutta. Gjennomføres kutta blir den videregående skolen i Sørsidebygget for liten til å utgjøre et tilrådelig skolemiljø. Synergiene mellom de ulike vgs-retningene, og samspillet mellom vgs, kulturskolen og Teatret Vårt blir det lite igjen av.

Fylkeskommunal skole i sentrum kan bli borte

Den største byen i fylket, kan stå uten fylkeskommunal skole i sentrum dersom tiltakene vedtas. Ikke bare lyser det rødt for Sørsideskolen, men også for hele Ålesund vgs, som i dag er på Latinskolen og Volsdalsberga. Latinskolen ligger et steinkast unna Prestebrygga der Sørsidebygget er planlagt, og de to lokalitetene Latinskolen og Sørsidebygget er tenkt å utgjøre “Nye Ålesund vgs”.

Tidligere er det vedtatt flytting av Idrettsfag fra Ålesund til Spjelkavik vgs. Dette skal realiseres når den nye hallen i Spjelkavik er på plass. I tillegg vurderes flytting av Studiespesialisering til Spjelkavik og/eller Fagerlia vgs. Samla sett betyr dette at grunnlaget for en egen “byskole” blir borte, og Latinskolen kan fases ut.

Det har vært offentlig skoletilbud i ærverdige Latinskolen siden 1864. Konsekvensene av de samla kuttforslaga som berører Ålesund vgs betyr at skolen forvitrer. Det blir svært lite, og til slutt ingenting igjen i bysentrum.

Svært høy gjennomføring

Gjennomføringsgraden ved Ålesund vgs er svært høy, sist skoleår på 91,8 %, 4,6 % over gjennomsnittet i fylkeskommunen og 8,5 % over landsgjennomsnittet.

Høy gjennomføring er det overordnede målet i fylkeskommunens Kvalitetsplan for de videregående skolene, vedtatt av fylkespolitikerne. Skoleutvalget mener det er et paradoks å gå inn for dramatiske kutt på en skole som til de grader leverer resultater.

Fakta 

Ålesund vgs har i dag over 700 elever og rundt 110 ansatte, fordelt på Latinskolen og Volsdalsberga. Skolen tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.


Harald Eidsaa
 Foreldrerepresentant og leder i Skoleutvalget
Kristin Bjånes
 Næringslivsrepresentant (Quality Hotel Waterfront)
Pål Bakke Næringslivsrepresentant (NHO)
Eyvinn Magnus Solberg Arbeidsplasstillitsvalgt (Utd.forb.)
Emma Krohn-Dahle Elevrepresentant
Hermann Sjåvåg Elevrepresentant