Døpte ny trålerGodt stemning på Skansekaia i Ålesund i dag da Vard overleverte den helt nye tråleren "Nordtind" til Havfisk. Vår fotograf var med på dåpen og her kan du se bildene. 

Gudmor Anne Karin Ferstad gjør seg klar!

Den nye hekktråleren er et nytt design videreutviklet fra de tre trålerne i Gadus-serien som ble levert fra Vard til Havfisk i 2013 og 2014. Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i februar 2016 og har en verdi på ca. 325 millioner kroner. 

Fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund og i følge pressemeldingen fra selskapet er det i designrosessen lagt stor vekt på sikkerhet, miljø, gode sjøegenskaper, effektiv og skånsom fangsthåndtering og komfort for mannskapet. 

På facebook i dag kunne du se enkelte omtale båten som "havets Ferrari" og når man ser lugarene, broen og designet kan man kanskje skjønne hvorfor. 

Bypatrioten gratulerer! 

Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Aalesunds Ungdomsmusikkorps på plass på kaia i Ålesund sentrum.

En av lugarene om bord.

Nordtind er utstyrt med en unik navigasjons- og fiskeletingsbro.

Frykten for å knuse flasken i forkant utløste spontan latter.

Konsernsjef Webjørn Barstad, gudmor Anne Karin Ferstad og verftsdirektør Frode Klokk

Mange ønsket å være med på omvisningen om bord i etterkant av dåpsseremonien.

Den helt nye tråleren Nordtind til kai i Ålesund sentrum.