Det blir salutt 8. mai-Vi ønsker med dette å gi vårt bidrag til å hedre alle de som kjempet for nasjonens frihet under den 2. verdenskrig, og for å hedre alle de veteranene som har tjenestegjort i Internasjonale Operasjoner på vegne av nasjonen i årene etter krigen, opplyser NVIO i en pressemelding.

Det blir salutt fra Fjellstua 8. mai kl. 12.00

Salutten vil gå fra byfjellet Aksla lørdag den 8.mai klokken 1200.

Siden det også i år lagt opp til en minimumsmarkering av Frigjørings- og veterandagen i Ålesund på grunn av pandemien og den lokale smittesituasjonen blir dette noe av vårt bidrag til markeringen. De vil også være representert ved den kommunale markeringen i Ålesund denne dagen.

Siden 1947 har mer enn 100.000 kvinner og menn tjenestegjort i internasjonale Operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler- i nesten 100 forskjellige operasjoner. Seremonier og offentlige markeringer er et viktig og synlig utrykk for samfunnets anerkjennelse av både innsatsen og den enkelte veteran. Dette bidrar til å knytte bånd mellom Forsvaret og samfunnet.

Lokale markeringer er av stor betydning for å favne flest mulig og bidrar til å synliggjøre at veteraner også er en del av lokalsamfunnet, opplyser Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) som er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. De består i dag av 7500 medlemmer og har 59 lokalforeninger over hele landet.