Ber restaurantgjester registrere segÅlesund kommune har gått ut med en oppfordring om at gjester som besøker utesteder registrerer seg. Dette for å forenkle eventuell smittesporing. Men sier registreringen er frivillig.

Ålesund har mange flotte plasser en kan nyte god mat og drikke. Nå ber Helsedirektoratet og Ålesund kommune restauranter, og da spesielt de som har alkoholvebilgning, om å registrere gjester. Dette for å forenkle en eventuell smittesporing.

Det er Helsedirektoratet som har kommet med oppfordringen om at en starter med å registrere kontaktopplysninger til gjester på skjenke- og serveringssteder i Norge.

Det er bakgrunnen for at Ålesund kommune nå har gått ut med oppfordringen også lokalt.

Kommunen ber serveringsstedene i kommunen om å gi tilbakemelding om de setter i gang en slik registrering, og understreker at dette er en frivillig registreringsordning, og at registreringen er mest aktuell for serveringssteder som har alkoholservering.

Formålet er smittesporing. Dette arbeidet blir enklere å utføre om en gjest får påvist covid-19 etter et besøk, men her er det også snakk om personvern.

Registreringen er frivillig for gjestene, restauranten må oppbevare opplysningene forsvarlig og må slettes etter ti dager.

Opplysninger som kontaktinformasjon og tidspunkt for besøket kan kun brukes for å hjelpe kommunelegen ved smittesporing.

At et serveringssted starter med registrering opphever ikke kravet om minst en meters avstand for personer utenfor samme husstand, og god håndhygiene.