Til toppen

Årets russekull inviterer til foreldremøte

- Det har vært både kjekt og nødvendig med litt hjelp og veiledning, sier årets russekull om samarbeidet med kommunen og andre etater for å planlegge årets russefeiring. Nå vil de også ha foreldrene på bana når de inviterer til digitalt foreldremøte.

De er glade for at både kommunen, politiet, skolene og andre etater inviterte til bredt samarbeid for å gå ei trygg russefeiring i møte.

Årets russekull skryter av de voksne som har gitt gode råd underveis, uten å ta over styringen.

Gode møter og hjelp

– Vi har hatt mange gode møter der vi har fått mange gode innspill, støtte og veiledning og det har fungert veldig bra, sier Eva Andersen Berg som er russepresident for Latinskolen og har holdt trådene som overordnet leder også i samarbeidet med kommunen.

Årets russ har nå fått fast tilholdssted på Flatholmen og de har jobbet mye med det de håper skal bli ei fin og inkluderende russetid for alle.

– Vi vet der har vært skrevet mye om russen i media, men det er ikke sånn at alt stemmer. Det er heller ikke sånn at om en gjør noe dumt så gjelder det for alle. Vi håper at folk vil se på russen som den flotte gruppen med ungdommer som vi er, i stedet for å ta alle dersom noe negativt skulle oppstå. Vi har i år gjort en stor jobb i forkant for å inkludere alle, enten du har bil, buss eller sykkel, sier hun om årets feiring.

Onsdag 29. mars inviterer de til digitalt foreldremøte

Nå ønsker russen å nå ut også til foreldrene. De kan også spille ei viktig rolle for årets feiring. I møtet vil foreldrene få utfyllende informasjon om det som skal skje under årets feiring og ikke minst har ungdommene ei viktig oppfordring.

– På lik linje som at de har forventninger til oss, har vi også forventninger til dem. Det er for eksempel viktig at de møter oss med forståelse og ikke bare med pekefingeren. Vi trenger at de er her for oss, sier hun og oppfordrer til god dialog heile veien.

– Vi må stole på at vi kan tørre å si fra om det er noe, og de må være der for oss, sier hun i forkant av foreldremøtet der de håper på svært godt oppmøte. For å delta på møtet som varer fra kl. 19.00-20.00 så kan du gå via denne lenken!