15 millioner til kollektivtiltak  Regjeringen foreslår at Bypakke Ålesund skal få 15 millioner til grønn byutvikling. Pengene skal brukes på nye busslommer på Moa som vil føre til at lokalbussene sparer tid og kommer fortere frem.

Nye busslommer på Moa vil føre til at lokalbussen kommer raskere frem.

De nye busslommene på Moa var høyt prioritert i utviklingsplanen for kollektivtrafikk i Ålesund byområde, og har vært på ei reserveliste i Bypakke Ålesund.

-Nå kan vi bygge prosjektet allerede i 2022, opplyser Ålesund kommune.
 
- Når busslommene står ferdige vil lokalbussene slippe å kjøre inn på bussterminalen på Moa, slik de gjør i dag. I stedet kan passasjerene gå av og på langs Borgundvegen, og bussen kan kjøre direkte videre til neste stopp. Analyser viser at hver enkelt buss vil spare fra 2,5 til 7 minutter på å slippe å kjøre omveien via bussterminalen.

-Det er svært veldig gledelig at vi får disse midlene. De nye busslommene på Moa vil ha stor betydning for fremkommeligheten til lokalbussene, og er et enkelt tiltak som gir stor effekt, sier Tore Johan Øvstebø. 
 
Tilskuddet skal inngå som statlig bidrag i Bypakke Ålesund. Statens vegvesen blir byggherre for prosjektet. De har allerede jobbet med prosjektet ei stund, og forteller at prosjektet blir lyst ut på anbud i løpet av få dager.

At bussen kommer raskt frem er viktig i konkurransen mot bilen. Ålesund kommune får nå 15 millioner kroner som skal brukes til nye busslommer på Moa.

Bærekraftig byutvikling
 
Midlene kommer etter langvarig samarbeid i Nettverket for bærekraftige regionbyer, som består av: Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyane (Tønsberg, Sandefjord og Larvik).

I Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 ble det satt av midler til ei ny tilskuddsordning som var øremerket byområdene, og det ble lagt opp til ei ramme på 600 millioner kroner over fire år.

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av 30 millioner til ei ny tilskuddsordning for byområdene i nettverket, men inntil no har det vært en del uklarheter knyttet til midlane.

Tilskuddsordningen på 600 millionar som ble omtalt i NTP er satt på vent. På grunn av den økonomiske utviklingen, med fare for oppheting av økonomien og avgrenset rom for nye store tiltak, mener Samferdselsdepartementet at ordninga ikke bør startes opp nå.