Nytt og bedre busstilbud fra nyttårBussene blir raskere, avgangene flere og det blir bedre plass. I tillegg blir det bedre for miljøet når vi våkner opp til et nytt år. Og det både i Ålesund, Sula og Giske.

Her ser du en av de nye el-bussene Vy Buss setter i rute i Ålesund. I tillegg kommer tre leddbusser i trafikk fra nyttår.

Det er Vy Buss som får fortsette med busstransport i de tre kommunene også etter nyttår, og selskapet har gjort mange forbedringer både i bussmateriellet og i rutetilbudet. Det setter avdelingsleder i FRAM, Stig Helle-Tautra stor pris på.

-Dette håper vi de reisende vil sette pris på, sier han.

Utslippene bli mindre. Det fordi ti el-busser skal settes inn i strekningen Hessa-sentrum-Moa-Magerholm.

I tillegg økes kapasiteten ettersom tre nye leddbusser settes inn i rute mellom sentrum og Moa, via Borgundvegen, en strekning med mange reisende.

Og det blir mer kraft der det trengs. Som gjennom tunnelene fra Ålesund ut til Giske. For her er det bratt, og bussene trenger kraft for å holde oppe farten.

Sikrere blir det også, opplyser FRAM.

Alle bussene, også bybussene skal ha setebelter fra nyttår.

-Dette er ikke et lovkrav, men våre reisende etterspør dette, også i bybussene. Derfor har vi satt det som et ekstrakrav i kontrakten. På de fire første seteradene blir selene ekstra lange slik at alle skal finne et belte som passer, sier Helle-Tautra.

På bybussene i Ålesund blir det nå mulig å gå på bussen både framme og bake, og det blir billettlesere begge plasser, noe som gjør det raskere å gå på og av bussen. Dette vil også bidra til at bussen kommer raskere fram.

De som skal kjøpe billett fra sjåføren må fortsatt gjøre det framme.

Tom for batteri på mobilen?

Lad på bussen. Nå får nemlig de nye bussene USB-tilkopling på hver seterad. Dermed kan du få vist fram digitale billetter ved kontroll, for det er du som reiser som har ansvar for å ha batteri på mobilen ved billettkontroll.

Også rutetilbudet blir endret på flere strekninger.

Nedenfor ser du endringene fra FRAM.

  • Rushtidsperioden blir auka med 2,5 timar dagleg og er no definert til kl. 0700-0900 om morgonen og kl. 1330-1730 på ettermiddagen. Det betyr at det blir ein lengre periode med tettare avgangar.
  • Det blir dobling i frekvensen i rushtidsperioden på «Ekspressen», linje 631 Ålesund-Lerstad-Magerholm og 632 Magerholm-Lerstad-Ålesund. Det gir avgangar kvart 10. minutt på strekninga Flisnes-Ålesund sentrum.  
  • Linje 633 Akvarium-Sentrum-Lerstad-Moa og 634 Moa-Lerstad-Sentrum-Akvarium, får dobling i frekvensen i rushtidsperioden. Det gir avgangar kvart 30. minutt.  
  • Auking av frekvens i rushtidsperioden på strekninga Moa-Myrland, frå halvtimesfrekvens til 20-minuttsfrekvens. 
  • Linje 603 Slinningsodden-Flisnes og linje 605 Sævollen-Myrland blir frå 1. januar 2021 ein del av linje 601 Hessa-Magerholm. 
  • Linje 604 Flisnes-Sævollen og linje 606 Myrland-Slinningsodden blir frå 1. januar 2021 ein del av linje 602 Magerholm-Hessa. 
  • Nokre ruter som berre har vore nytta til skuleskyss på morgonen, er gjort om til ordinære bussruter slik at alle som ønskjer det kan bruke bussane. Det gir fleire avgangar tilgjengeleg for alle, og det frigir «rutekilometer» som kan brukast for å auke talet på avgangar. Endringane får betyding for skulane Spjelkavik ungdomsskule, Kolvikbakken ungdomsskule, Spjelkavik vidaregåande skule og Borgund vidaregåande skule. 
  • Haldeplassen Åsestranda i retning aust blir avvikla fordi han ikkje kan tilpassast leddbussar. Næraste stopp som er Ytreberg, ligg 260 m vestover. Til Åse vest er det 305 meter austover. Haldeplassen vil framleis vere i bruk i retning vest (mot sentrum).