Nabovarsel: Badeland på gang!Nå er arbeidet med planleggingen av et splitter nytt badeland på Utstillingsplassen endelig i gang. I disse dager er det sendt ut varsel om reguleringsendring til naboer og andre berørte.

Badelandet strekker seg fra Nørvøy skole til venstre i bildet, til Gjerdegata. Inn mot fjellet vil der komme mellom 36 - 40 boenheter, midt i sentrum. (Illustrasjon: Invit Arkitekter)

Surf og stup
Det finnes foreløpig ikke detaljerte tegninger av badelandet, men en 3D-skisse viser hvordan utbyggerne ser for seg at det nye badeanlegget og boligkomplekset vi ta seg ut. Det skal etter sigende bli både surfemuligheter - og et stort stupetårn på østsiden av badelandet. 

Frist for innspill i reguleringssaken er satt til 31. mai. Deretter begynner den kommunale saksbehandlingskverna å male. Så det er nok litt tidlig å blåse opp baderingen enda.


 

 

 

Boliger og publikumsarealer
I følge referatet fra oppstartsmøtet som du kan lese her (ekstern lenke) vil det nye anlegget omfatte hele området fra Nørvøy skole til Gjerdegata.

I tillegg til badelandet vil Brødrene Jangaard bygge 40 boenheter på området. På taket av badelandet vil det bli et leke- og oppholdsareal på over 1300 kvadratmeter.

Etter at parkeringstunnelen i Aksla kom på plass, er det heller ingen utfordringer knyttet til parkering. Utbyggerne leker seg også med tanken om å knytte parkeringsanlegget til den planlagte Brosundtunnelen som får innkjørsel i Ysteneset.

Utbyggerne vil også søke om å få rive tilbygget på nordsida av Nørvøyskolen(den tidligere vaktmesterboligen) slik at man kan få en direkte passasje til og fra Byparken.

Privat drift
I motsetning til forrige gang saken var oppe, gjør utbyggerne det klart at badelandet blir driftet av private. Det vil si at kommunen ikke tar noen økonomisk risiko ved å godkjenne prosjektet.

 

Hva synes du om planene? Ta diskusjonen på Bypatriotens Facebook-side