Nå kan det bli skatepark i sentrum-Nå har endelig vi penger til å komme i gang med et prosjekt vi vet mange ønsker å få realisert, nemlig utendørs skatepark i sentrum. I tillegg til det vil også kulturnavna på Sørsida stå ferdig allerede neste år, sier prosjektleder for byutviklingsprosjekter i Ålesund kommune Jannike Amdam Helland etter at det i går ble klart at de mottar sju millioner kroner til byromsprosjekter.

Prosjektleder for byutviklingsprosjekter i Ålesund Jannike Amdam Helland

-Ja, mange er utålmodige etter å få på plass et tilbud for skating og «scooting» i sentrum. Mange ser at det har dukker opp flotte utendørs skateanlegg andre steder i landet og stiller spørsmål ved når det er Ålesunds tur. Med de midlene vi nå har, kan vi endelig gå grundig til verks, og finne den best egnede plasseringen i sentrum. Vi har også nok til å utarbeide skisseforslag for de to best egnede lokasjonene, forteller prosjektleder for byutviklingsprosjekter i Ålesund Jannike Amdam Helland som allerede har gjort seg opp noen tanker.

-En skatepark må ligge sentralt i sentrum, og utformes med høy kvalitet slik at den både passer inn og beriker området den plasseres i. Vi skal ikke gjemme vekk dette. Det skal bli en attraksjon og et kult område som trekker i mange og som gir attraktivitet til sentrum, forteller hun.

I går kom meldingen fra fylket om at Ålesund i år har fått tildelt litt over sju millioner kroner i midler til byutvikling gjennom prosjektet "Byen som regional motor". Et eget prosjekt der målet er nettopp å styrke attraktiviteten i byene Kristiansund, Molde og Ålesund og stimulere til vekst og utvikling.

Utendørs skatepark er bare ett av flere prosjekter som nå kan sparkes i gang for alvor.

(Fortsetter under)

Kiperviktorget har fått nytt liv etter lek med midlertidighet. Nå følges det opp med total make-over på permanent basis. Et prosjekt som også har fått støtte.

-Vi vet at mange etterlyser gode byutviklingsprosjekter i sentrum, og det håper vi å få fart på. Det er allikevel viktig for meg å forklare at dette er midler som også stiller krav til egenfinansiering fra kommunen. Det at vi har vært på Robek og vært satt under administrasjon, har dessverre gjort det vanskelig å prioritere utviklingsprosjekter som dette, men det står ikke på vilje, forsikrer Helland.

-Ålesund kommune er klar over at dette er et område som krever at noen holder i trådene og får armslag til å tenke helhetlig. Da jeg så at denne stillingen ble utlyst var jeg ikke i tvil om å søke, sier hun om det som førte til at hun og familien flyttet fra Fredrikstad til Moloveien

-Jeg er opprinnelig fra Sunnmøre, og her fant jeg muligheten til å hoppe i det og komme hjem, sier Helland som har med seg en bred bakgrunn fra både kommune, nærings- og kulturliv.

-Derfor var dette drømmejobben. Å jobbe med prosjekter i bysentrum krever at man kan se saker fra flere sider. Man må kunne se behovet til mange, og manøvrere seg frem til de beste løsningene. I denne byen er det hvertfall mange meninger. Det er det ikke tvil om, sier hun og avslører at det er noe hun setter pris på.

-Som kommune må vi tåle å bli satt krav til, det skulle bare mangle, sier hun

(Fortsetter under)

Kulturhavna på Sørsida realiseres og skal stå ferdig allerede neste år.

Første spadetak på Sørsida

Den aller største nyheten er kanskje at den mye omtalte kulturhavna nå er i boks.

-Snakker vi om det første spadetaket på Sørsida? Bypatrioten klarer knapt å tro vi hørte rett.

-Ja, vi gjør fakstisk det, hvertfall det første virtuelle spadetaket, legger hun til.

For de som ikke har hørt om Kulturnavna snakker vi om det som har blitt omtalt som "hjertet i Sørsida". Helt nye sjøtrapper som leder ned til et vannspeil, som etter den fullstendige utbyggingen skal fungere som en urban oase i midten.

-Jeg er jo ny i byen, og har måttet bruke tiden godt for å sette meg inn i det som allerede var igangsatt gjennom tidligere søknadsarbeid. Etter befaring på området, ble det klart at Kulturhavna, slik den tidligere var planlagt, måtte tilføres flere kvaliteter som følge av utsettelsen av Sørsideskolen.

Dermed bar det rett tilbake til skrivebordet, og utarbeiding av en ny søknad om midler til utviding av by-gulvet, belysning, urban møblering og tilrettelegging for fysisk aktivitet Det resulterte i 1, 650 millioner nye kroner, i tillegg til de 6 millionene som tidligere er bevilget.

-Da har vi ikke bare sikret trappene, men også nytt dekke, lys og benker. Da får vi gjort dette om til et helt nytt byrom som også kan stå for seg selv, i en eventuell påvente av resten. Dette er nå ikke lengre bare en drøm langt der borte. Vi har allerede gjennomført første bestilling som er en prosjektleder som skal ha overordnet ansvar for utarbeiding av anbudsgrunnlaget. Så dette er i gang, sier hun. Det er ÅKE som er byggherre med overordnet prosjektansvar og Helland avslører at det er lagt opp en stram fremdriftsplan. - Dette skal stå ferdig neste år, sier hun og avslører at hun er målrettet.

-Jeg er en person som må se at prosjekter beveger seg fremover. Da er det viktig at vi allerede i tidlig fase har en plan for finansiering. Det har vi nå på plass for Kulturhavna, sier hun.

Det har sannelig skjedd mye spennende i Ålesund sentrum siste årene, men Bypatrioten med flere har etterlyst flere gode offentlige prosjekter. Nå kan det hvertfall se ut til at det beveger seg!

Vi prater by og byliv i timesvis. Sånn blir det fort i det en utålmodig Bypatriot møter noen som faktisk er i gang med å pushe frem prosjekter vi både har mast og drømt om, begge vel vitende om at dette temaet er noe som både engasjerer og skaper grobunn for høylytte meninger.

-Skal sentrum bli en god plass å være, må folk tåle at der kommer noen endringer. Vi må henge med. Vi ligger et godt stykke bak det andre byer har fått til, men det betyr bare at vi må komme i gang, sier hun og vi klarer ikke akkurat skjule at hun har vår fulle støtte!

Bypatriotens tanker vandrer. Se for dere da... P-lokket på St. Olavsplass med et yrende folkeliv, skatende barn, besteforeldre på benker, butikkliv og kafeer i umiddelbar nærhet, musikk på anlegget...Eller kanskje noen har en bedre idé til sted?

-Nå skal vi først gjøre ei grundig utredning på 4-5 plasser, før vi står igjen med to som så skal visualiseres. Det vi imidlertid er sikre på, er at dette må få en sentral plassering i sentrum, og ikke gjemmes bort på et mindre attraktivt sted. Barn og unge må gis langt mer plass i sentrum enn i dag om vi skal lykkes med visjonen om å utvikle en mer attraktiv by.

Dette er hun tydelig på, og vi er begge overbevist om at dette, dette er ett av tiltakene som er med på å skape en by for fremtiden!

Hva sier dere Ålesund? Er vi ikke klare for dette nå?

Skjermbilde fra pressemeldingen fra fylkeskommunen viser hele oversikten over prosjektene som har fått støtte i Ålesund.

"Byen som regional motor" er initiert og ledet av fylkeskommunen. Målet er å styrke attraktiviteten i byene Kristiansund, Molde og Ålesund og stimulere til vekst og utvikling. Det er også et mål at byene tar rollen som regional motor og trekker med seg omlandet i utviklingen.
Attraktive bysenter, samferdsel og kollektivsatsing, og kompetansemiljø og utdanning er satsingsområde for byutviklingsprosjektet.