Til toppen

Mange studenter vil bo i bysentrum

På samme tid som det nye studenthuset med boliger snart reiser seg inne på campus i Ålesund, er signalene fra mange studenter at de ønsker å bo i sentrum. -Det hører vi på, sier boligdirektør i Sit Lisbeth Glørstad Aspås som melder seg på interessen for Sørsiden.

– Det kommer frem at studentene stort sett er delt i to. Mens noen sier de foretrekker å bo på campus, foretrekker den andre halvdelen å bo i sentrum, forklarer boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit som gjør gjør grundige undersøkelser blant studentene i forbindelse med sine boligprosjekter. 

Da styret i Sit først vedtok at det skulle bygges boliger i det nye studenthuset som inneholder en rekke andre fasiliteter,på Campus utenfor sentrum i Ålesund, var det ikke helt uten diskusjon. Resultatet ble et klart signal om at neste boligprosjekt som skal bygges i Ålesund blir i sentrum.
 
Om sistnevnte blir realisert kommer selvfølgelig an på utviklingen i Ålesund. Om byen er stor nok, til at man faktisk får realisert nye studentboligprosjekter på to plasser.

-Det er selvfølgelig en utfordring at campus ligger utenfor sentrum, men vi følger situasjonen tett. Der har vi også vært tydelige ovenfor  Ålesund kommune. Der må være marked skal vi kunne satse videre. Vi følger derfor nøye med på alt fra boligmarked til befolkningsvekst og ikke minst tilgang på studenter som vil til NTNU i Ålesund, sier hun.

(Fortsetter under)

Det var Lusparken Arkitekter i samarbeid med 3RW arkitekter som vant konkurransen til SIT om nytt studenthus i Ålesund. Bygget skal ligge på tomta til NTNU campus og bidra til å gjøre campus mer attraktiv med liv også utenom arbeidstid. Her blir det 2000 kvadratmeter med ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, NTNU og studentene og trening. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene, står det på hjemmesiden til www.lusparken.no.

Det var Lusparken Arkitekter i samarbeid med 3RW arkitekter som vant konkurransen til SIT om nytt studenthus i Ålesund. Bygget skal ligge på tomta til NTNU campus og bidra til å gjøre campus mer attraktiv med liv også utenom arbeidstid. Her blir det 2000 kvadratmeter med ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, NTNU og studentene og trening. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene, står det på hjemmesiden til www.lusparken.no.

-Når signalene fra studentene, våre potensielle leietakere, er delte så er der flere tiltak vi kan gjøre i egen satsning.  Vi kan omstrukturere eiendomsporteføljen vår og vurdere eventuelt salg av boliger som ligger «feil» i forhold til studentenes ønsker for å konsentrere oss om campus og sentrum, sier hun og legger til at de synes det er spennende det som nå rører seg på Sørsida.
 
-Det ligger jo opp og frem i tid, men så lenge vi har et ønske om at det neste prosjektet skal komme i sentrum, så er Sørsida selvfølgelig interessant. Vi er ikke en aktør som kan gå tungt inn på investeringssiden, men klarer man å få de store aktørene til å dra det i gang, så er vi helt klart en av de som vil kunne melde oss på. Å få studentene inn på et område som dette ville vært et stort tilskudd til ønsket byliv, sier hun.

Ålesund kommune arrangerer den kommende uken møte med flere potensielle investorer vedrørende den planlagte Sørsida. 

Bypatrioten kommenterer:

Å få studentene tettere på i bysentrum, både med boliger og tilrettelagte møteplasser, er særdeles viktig for videre utvikling ikke bare av sentrum men også Ålesund som studentby. Studentene er en viktig gruppe som bidrar til økt byliv på så utrolig mange områder, og de ønsker i stor grad å være der. 

Fra scenen under “Bra By 2019” var også den unisone stemmen fra en bred sammensatt gruppe foredragsholdere at en by som vil noe, må tilrettelegge for at studentene skal ta i bruk bysentrum i langt større grad enn i dag. Vi hører boligdirektøren i Sit si det er utfordrende med et campus utenfor bykjernen, men sånn er altså dagens situasjon i Ålesund.

Så spørs det da om vi klarer å  omsette kunnskapen og ta den med videre inn i de prosjektene som står på trappene og på den måten knytte det utrolig spennende miljøet ved NTNU enda bedre sammen med sentrum. 

Vi håper utviklingen nå tar oss dit. At byen blir stor nok fort nok, og at prosjektene som kan huse alle de studentene som faktisk ønsker å bo og være i sentrum, reiser seg raskt. Vi tror nemlig det er noe av nøkkelen for å lykkes i jakten på enda mer byliv. 

Også sentrumsregnskapet som vi presenterte i mars viser at stadig flere unge mennesker bosetter seg i Ålesund sentrum. Det er en svært spennende utvikling, men som også fordrer at vi klarer å følge opp med den tilretteleggingen som må til for at de skal bli værende også etter at de får barn! 

Det er spennende tider! 

Studentene fra NTNU fyller sentrum med byliv. Undersøkelsen Sit selv har gjort viser at studentene er delt i to . Mellom campus og sentrum.  (Arkivfoto).

Studentene fra NTNU fyller sentrum med byliv. Undersøkelsen Sit selv har gjort viser at studentene er delt i to . Mellom campus og sentrum. (Arkivfoto).

Bilde fra fjorårets byvandring i  forbindelse med studiestart  i regi av Bypatrioten og Sindre Nakken #studentbyenålesund

Bilde fra fjorårets byvandring i forbindelse med studiestart i regi av Bypatrioten og Sindre Nakken #studentbyenålesund