Til toppen

Lov gav Pride-stopp ved Giske rådhus

I dag var det offisiell markering og start av Ålesund Pride. Et arrangement som støttes ved flagging også i kommunene rundt. Ved Giske rådhus var der i dag tomme flaggstenger. Det har sin helt naturlige forklaring, sier ordfører Harry Valderhaug (KrF) som har registrert misnøyen hos enkelte i kommentarfelt på facebook.​

Ordfører i Giske kommune Harry Valderhaug (KrF) mener det er viktig med toleranse og raushet og at rollen som ordfører betyr å være tilstede for alle uavhengig av legning og livssyn.

Ordfører i Giske kommune Harry Valderhaug (KrF) mener det er viktig med toleranse og raushet og at rollen som ordfører betyr å være tilstede for alle uavhengig av legning og livssyn.

-Giske kommune flagger sin støtte til arrangementet, men flaggloven er tindrende klar. Vi kan ikke benytte de offisielle stengene. Dette er oppfatningen også i Ålesund og andre nabokommuner. Vi flagger i dag ved gamleskolen, et kulturbygg, i støtte til arrangementet i Ålesund, sier ordføreren som har plukket opp at enkelte er misfornøyd med dette.

– Det er sjekket både med kommuneadvokaten og med kommunene rundt oss. Vi har vært opptatt å finne en god løsning. Det mener vi at vi har fått til, sier han.

(Fortsetter under)

Pride-flagget er heist ved gamleskolen, nå et kulturbygg på Valderøya.

Pride-flagget er heist ved gamleskolen, nå et kulturbygg på Valderøya.

Giske en kommune for toleranse

Som ordfører i Giske og representant for Krf sitter Valderhaug midt i det som kan være en tidvis vanskelig debatt der politikk og livssyn blandes. Han håper folk skjønner forskjellen.

-Det å være ordfører krever at man er det for alle. Også i denne diskusjonen. Vi må gjøre det vi kan, både som gruppe og alene, for å vise at alle mennesker har en unik verdi. At alle er enestående individer uansett legning, livssyn eller nasjonalitet. Det er ikke vanskelig å stå for. Det er troen min. At alle har en uendelig verdi, sier ordføreren. Så er det vedtatt ved lov at likekjønnede kan inngå ekteskap. Det skal jeg respektere, selv om KrF setter ekteskapet mellom mann og kvinne høyt i sitt partiprogram. Det ligger jo til og med i embede, som ordfører, å gjennomføre vigsler, sier han.

Ordfører i Ålesund kommune Eva Vinje Aurdal (Ap) og varaordfører i Giske kommune Britt Giske Andersen (V) under den offisielle åpningen av Ålesund Pride i dag

Ordfører i Ålesund kommune Eva Vinje Aurdal (Ap) og varaordfører i Giske kommune Britt Giske Andersen (V) under den offisielle åpningen av Ålesund Pride i dag

-Når det kommer til Pride, er det mange ulike syn på hva det representerer. Vi som kommune har uansett et særskilt ansvar for å ta vare på alle. Der er ikke alle som kan stå inne for alle delene som forbindes med regnbueflagget. Organisasjonen FRI, som er en av aktørene bak, fronter blant annet ekstreme holdninger langt forbi saken om respekt for likekjønnet kjærlighet, og det må vi ta med i beregningen.

-Skjønner du at enkelte, i ly av at du representerer Krf, tenker at dette kanskje var et bevisst forsøk på å trenere. For å hindre flagging?

-I tilfelle så er det leit, mest fordi kritikk som det, er noe som skader saken og det den handler om. Giske kommune har fattet et vedtak der fire var for flagging og tre stemte i mot. I dag er flagget oppe. Det er også en måte å vise respekt på, sier ordføreren som benytter anledningen til å snakke om inkludering og raushet i utvidet forstand.

Ålesund Pride markeres med eget program torsdag til lørdag i Ålesund sentrum.

Ålesund Pride markeres med eget program torsdag til lørdag i Ålesund sentrum.

En kommune i vekst

Giske kommune ligger nemlig helt i landstoppen når det kommer til befolkningsvekst, både med antall nyfødte, men også i form av tilflytting. Noe som gir en ny hverdag der ting skjer fort. Nye innspill og nye måter å gjøre ting på vokser frem.

-Er dette en vanskelig situasjon for kommunen? Det som en gang var en liten kommune der alle kjente alle?

-Det viktigste jobben vi gjør i en situasjon som dette er å bygge samfunn. Vi må skape et godt lokalsamfunn for alle – og da må vi bry oss. Vi får et helt nytt mangfold. Se bare på de 10-15 siste årene. Vi har hatt en formidabel vekst. Folk flytter hit med sin kunnskap, sin måte å leve på og med sine egne verdier. Det er en virkelig mulighet for Giske som kommune. En berikelse. Da er det også ekstra viktig med raushet og respekt, sier han.

-Vi må bare spør ordføreren. Du sier det er enkelt å være ordfører i en debatt om Pride, men er det like enkelt å være Harry Valderhaug?

-Min personlige kristne tro er en tro på Gud og Jesus. Guds ord om  at ekteskapet som institusjon er ment å være mellom mann og kvinne, er noe av min tro. Men mitt livssyn gir meg aldri muligheten til å diskriminere de som har en annen legning eller et annet syn. De som har en annen mening enn meg når det kommer til ekteskap, har jeg full respekt for. I et raust samfunn må den respekten gå begge veier, men som kristen må jeg tåle at folk oppfatter meg som en fjomp, det er faktisk «et løfte» som Gud gir i sitt ord til den som tror på han.  

-Det ligger heller ikke til min rolle som ordfører å  prakke på andre mitt livssyn. Men jeg håper jeg kan få leve og delta i samfunnet på tross av mitt livssyn og i respekt for at andre tror og tenker annerledes, avslutter han.

WordPress Ads