Hofseth Biocare søker pasienterMidt i Ålesund sentrum har Hofseth Biocare etablert et forskningsmiljø som forsker på medisiner mot alvorlige lidelser. Nå søker de pasienter med disse diagnosene til kliniske studier.

Driftsansvarlig Karl Slotsvik og forskningsrådgiver Anniken Remseth ved Hofseth Biocare i Kipervikgata håper at personer med diagnosene KOLS, astma, artrose og benskjørhet vil bli med på et forskningsstudie. Formålet er at det en gang i fremtiden skal kunne utvikles gode medisiner for disse pasientene, basert på produkter fra laks.

1.mai kunne Hofseth Biocare ta i bruk sine nye lokaler i Kipervikgata, og dermed har Ålesund sentrum fått et sterkt forskningsmiljø som retter søkelyset på egenskaper råstoff fra laks kan ha til fremtidige medisiner.

-Årsaken til at vi har startet forskning på dette er jo at vi har indikasjoner på at produkter fra laks kan ha en positiv virkning på en del diagnoser, forteller Karl Slotsvik, som er driftsansvarlig hos HBC, Hofseth Biocare.

Laks er mat for de fleste av oss, men alle fiskeprodukter etterlater kapp og avskjære som en ikke bruker til mat. Og det er disse biproduktene HBC ønsker å utnytte, og som de håper kan gi hjelp til mange pasienter i form av fremtidige medisiner.

-Roger Hofseth sin kongstanke er jo å bruke hele verdikjeden til fisken. Og når andre deler av konsernet driver oppdrett, slakt og foredling, så nyttiggjør vi oss av biproduktener som bein til beinmel og olje fra de øvrige produktene, forteller han.

Forskning på medisiner er en lang og møysommelig prosess som kan ta år.

At Roger Hofseth har stilt en enorm langsiktig og risikovillig kapital til rådighet for forskningen, kan med tiden vise seg å bli til viktige medisiner.

-Forskning som vi driver her er underlagt strenge kontroller og prosedyrer. En endelig medisin skal ha lagt store studier bak seg, før det dokumenteres på alle mulige måter. Og vi har med oss Helse Møre og Romsdal og NTNU på denne forskningen, forteller forskningsrådgiver Anniken Remseth, en av fem i HBC sitt forskningsteam, bestående av leger, sykepleiere og fysioterapeut.

(Fortsetter under).

Her i Kipervikgata 13 holder Hofseth Biocare til. Hit kan du henvende deg om du vil være med på forskningsstudiet.

-Hvilke diagnoser håper dere å kunne gi medisinsk hjelp til med forskningen?

-Det er diagnosene KOLS, slitasjegikt/artrose, astma og benskjørhet vi nå starter kliniske studier rundt. Derfor er vi ute etter personer i vårt område som har disse diagnosene.

Studiene varierer litt i lengde, men alle kommer inn til oss ved jevne mellomrom for enkle undersøkelser og kontroll under studien, forteller hun.

-Når det gjelder beinmel fra laks så retter studiene seg på artrose og tidlig benskjørhet.

Tidligere forskning viser at benmel har gunstig virkning på disse lidelsene.

Vi søker kvinner med diagnosen lav bentetthet (osteopeni), og vi søker menn og kvinner med diagnosen artrose, sier Remseth.

Forskerne til HBC sier at lakseolje ved tidligere studier har vist effekt for mennesker med diagnosene KOLS og astma.

-Der er det menn og kvinner med disse diagnosene vi er ute etter

-Og de som melder seg til disse studiene får disse medikamentene?

-Vel, ikke alle. Noen får jo placebo. Det er vi nødt til i en slik undersøkelse. Men vi ønsker at personer med disse diagnosene stikker innom oss i Kipervikgata for en prat, forteller hun.

-Studiene er omfattende og vi inngår i et tett samarbeid med andre forskningsmiljøer, og studiene er en del av et større prosjekt ledet av en styringsgruppe med forskere fra flere sykehus i landet, sier Karl Slotsvik, som håper folk stikker innom for en prat.

-Vi er ute etter hundre personer på hvert av studiene, og håper personer med disse diagnosene i Ålesund og omegn vil bli med. Og for de som ønsker å lese mer om studiene så besøk gjerne våre nettsider, eller kom innom oss, sier han.